ŁAŹNIA 1 2016 - Z Kulturą/ Dlaczego przeszłość nie przemija?
Z KULTURĄ - WYKŁAD
"Dlaczego przeszłość nie przemija? Zasady i zasadzki pamięci zbiorowej".
CSW ŁAŹNIA 1, Gdańsk, Jaskółcza 1
13.10.2016 (czwartek), godz. 19.00
Wykład poprowadzi Kornelia Kończal
wstęp wolny
 
Organizacja: Jolanta Woszczenko z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i Bartosz Raducha z Narodowego Centrum Kultury
 
 
Od kilkudziesięciu lat humanistyka bada prawa, którymi rządzi się pamięć zbiorowa i to, co robią z nią rządzący. Co wiadomo dziś o zbiorowym pamiętaniu, a co pozostaje nadal zagadką? Czy można pamiętać o czymś, czego w ogóle nie było? Dlaczego i jak zapominamy? Odpowiedzi na te i inne pytania sugerują, że o tym, jak pamiętamy przeszłość decyduje to, jaką chcemy mieć przyszłość. Ten paradoksalny wniosek oznacza, że wiedza o zasadach i zasadzkach pamięci zbiorowej jest zarówno instrumentem sprawowania władzy, jak też wyzwolenia od niej.
 
Kornelia Kończal przez kilka lat koordynowała prace nad realizowanym w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie projektem „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”. Jest doktorantką na Wydziale Historii Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, gdzie przygotuje książkę o tym, jak szaber poniemieckiej własności wpłynął na odbudowę porządku społecznego w powojennej Polsce i Czechosłowacji. Od września 2016 roku będzie adiunktem na Uniwersytecie w Erfurcie (Turyngia). Jej zainteresowania badawcze dotyczą społeczno-gospodarczej i kulturowej historii Europy w XX wieku, transferu wiedzy oraz relacji między pamięcią i historią. W 2014 roku ukazała się opracowana przez nią we współpracy z NCK antologia: „(Kon)teksty pamięci”. 
 
Cykl "Z kulturą" jest realizowany od 2015 roku we współpracy pomiędzy Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku i Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. W ramach cyklu odbywają się wykłady i spotkania podczas których zaproszeni goście poruszają aktualne tematy związane z kulturą i naukami o kulturze.
 
 
Zapis wideo wykłądu jest dostępny pod poniższym linkiem: 
http://www.popler.tv/vod/90555
 
 
 

 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska