ŁAŹNIA 1 2016 - Z kulturą/ Vilém Flusser i sztuka
Z KULTURĄ - WYKŁAD
Vilém Flusser i sztuka
17.11.2016 (czwartek), godz. 19.00
Wykład poprowadzi Przemysław Wiatr
CSW ŁAŹNIA 1, Gdańsk, Jaskółcza 1
wstęp wolny
 

Organizacja: Jolanta Woszczenko z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i Bartosz Raducha z Narodowego Centrum Kultury
 
Refleksja nad sztuką zajmuje ważne miejsce w myśli Viléma Flussera. Artysta jest dla niego „człowiekiem przyszłości”, twórcą, którego działalność ma przekraczać „wszelkie” granice. Jego zainteresowanie i zaangażowanie w świat sztuki sprawiało, że nie mieścił się w ramach akademickiego dyskursu. Tematem wykładu będzie sztuka jako przedmiot filozoficznej refleksji Viléma Flussera. Perspektywę, którą autor „Ku filozofii fotografii” przyjmuje w swoich analizach, można nazwać – z jednej strony – komunikologiczną, z drugiej zaś jest ona osadzona mocno w refleksjach dotyczących mediów, które stanowią dla Flussera nieodłączny element sztuki współczesnej.
 
Cykl "Z kulturą" jest realizowany od 2015 roku we współpracy pomiędzy Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku i Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. W ramach cyklu odbywają się wykłady i spotkania podczas których zaproszeni goście poruszają aktualne tematy związane z kulturą i naukami o kulturze.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska