ŁAŹNIA 1 2002 - DOTKNIĘCIE SZTUKI
26.03 - 07.04.02

Wystawa powarsztatowa.
W czasie zajęć warsztatowych uczniowie zapoznali się z historią nauk przyrodniczych i ich wpływem na rozwój malarstwa. W czasie zajęć teoretycznych zdobywali wiedzę na temat pigmentów występujących w przyrodzie (ultramaryna, umbra, ochra) i właściwości fizyko-chemicznych materiału wiążącego poszczególne farby (olej lniany, guma arabska, białko, pokost) oraz o naturze światła i barwy. W czasie warsztatów praktycznych uczyli się samodzielnego przygotowywania pigmentów, sporządzania farb, by następnie przejść do przygotowywanie podkładów do malowania, a w końcu nanoszenia na nie własnych prac malarskich. W czasie warsztatów uczniowie zapoznali się z trzema technikami malarskimi: akwarelą, temperą i farbami olejnymi.

Psychologowie, współuczestniczący w prowadzeniu warsztatów, przeprowadzili z uczniami szereg ćwiczeń, mających na celu uwrażliwienie ich zmysłowego postrzegania świata oraz rozbudzenie kreatywnoś
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska