2017 - Sympozjum Modular Relations
28 października 2017
ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik
Siemensstrasse 27, Berlin

Organisers:
ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik (Berlin)
MoTA Museum of Transitory Art (Lublana)
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA (Gdańsk)
 
Tematem spotkania „Modular Relations” będzie próba analizy wyzwań stojących przed współczesnymi miastami i ich mieszkańcami. Jakie mogą być dobre praktyki i strategie rozwojowe, wpływające na zmianę warunków życia w dzisiejszych aglomeracjach? Wspólnie zastanowimy się nowym podejściem do miejskiej rzeczywistości i komponentami generującymi przestrzeń publiczną. Przyjrzymy się pracom i zagadnieniom, które zwracają uwagę na zapomniane, pominięte miejsca i ich mieszkańców. Jaka jest specyfika tych przestrzeni i związana z nimi pamięć czy też „niepamięć”?

Prelegenci oraz artyści z Gdańska (program wydarzenia dostępny na stronie  www.zku-berlin.org):

Piotr Czyż i Lucyna Kolendo
Tematem wystąpienia będzie subiektywny raport na temat sztuki w przestrzeni publicznej Gdańska. Zostanie przedstawiony z dwóch perspektyw: społecznie zaangażowanego architekta oraz artystki. Dotyczyć będzie ich najważniejszych prac, ale także osobistego wyboru innych, ciekawych z ich punktu widzenia realizacji obecnych w przestrzeni miasta.

Głównym celem prezentacji jest przedstawienie artystycznego krajobrazu miasta osobom nigdy wcześniej nie będącym w Gdańsku. Posłuży do tego reportaż fotograficzny zrealizowany podczas jednodniowej wycieczki rowerowej głównymi dzielnicami Gdańska. Piotr Czyż i Lucyna Kolendo rozpoczną swój przejazd od historycznej dzielnicy Śródmieścia i skierują się do często zapominanych lub aktualnie przekształcanych obszarów miasta. Obecność sztuki i dialog artystów z mieszkańcami w tych dzielnicach odgrywają kluczową rolę w ich rewitalizacji.
 
***

Łukasz Pancewicz
Indywidualistyczny model tworzenia projektów architektonicznych – oparty na konkurencji i kładący silny nacisk na promowanie „genialnego, osamotnionego projektanta” – rzadko pomaga w sytuacjach wymagających zaangażowania społeczności i innych specjalistów. Planowanie przestrzenne wymaga zaangażowania się w krytyczne kwestie dotyczące stosunku władzy i kapitału. Z tego właśnie względu złożone projekty urbanistyczne, aby mogły odnieść sukces i nieść przesłanie, powinny brać pod uwagę różne perspektywy osobiste, intelektualne i zawodowe.

Podczas wykładu przedstawię, jak osadzone w konkretnej rzeczywistości projekty zostały wykorzystane w pracy z grupą studentów – przyszłych specjalistów pracujących nad rzeczywistymi projektami rewitalizacji miast. Celem pracy było pokazanie studentom skomplikowanej i chaotycznej rzeczywistości projektów urbanistycznych, a także stawianie czoła konwencjonalnemu postrzeganiu roli architekta.
 
***

It’s another kind of skin (To inny rodzaj skóry)
Projekt autorstwa Simone Basani
Kuratorka: Alice Ciresola
Performerki: Dana Chmielewska i Katarzyna Pastuszak

Czy możemy coś zrobić z pamięcią o miejscach należących do naszej zbiorowej i indywidualnej przeszłości? Jak te miejsca działają na budowę naszego subiektywnego tu i teraz? Performans  „To inny rodzaj skóry” poszukiwać będzie odpowiedzi na te pytania z  autobiograficznego punktu widzenia dwóch tancerek, Dany Chmielewskiej i Katarzyny Pastuszak. Rezultatem jest dyptyk obrazujący zrekonstruowane miejsca zakorzenione w  indywidualnej i zbiorowej pamięci. Simone Basani i Alice Ciresola opracowali autorską metodologię performatywną badającą relacje pamięci i przestrzeni fizycznych. Podczas ich pobytu w CSW Łaźnia współpracowali z grupą lokalnych performerek rekonstruując miejsca, zbiorowe i prywatne, niedostępne lub całkowicie przekształcone.

„To inny rodzaj skóry” został po raz pierwszy zaprezentowany w ramach „Co pozostało z Rembrandta  Rozdartego na Cztery Równe Części i Spuszczonego w Toalecie", performatywnego projektu prezentowanego w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie we wrześniu 2017 roku. Projekt skupiał się na narracji, empatii i pamięci – przestrzeń galerii stała się tymczasowym laboratorium generującym i prezentującym zbiorowe wspomnienia.

Simone Basani i Alice Ciresola są duetem artystyczno-kuratorskim przebywającym aktualnie w CSW ŁAŹNIA w ramach długoterminowej rezydencji artystycznej. Ich działania można określić jako „usługi zbiorowe” oraz narzędzia edukacyjne dla lokalnych społeczności i instytucji kultury. W ramach aktualnej rezydencji balansują na granicy przestrzeni galeryjnej i publicznej, pracując nad transkulturowymi i transhistorycznymi narracjami stworzonymi przez i dla mieszkańców Gdańska.

* Tytuł It’s another kind of skin (To inny rodzaj skóry) został zapożyczony z wiersza Anne Sexton Housewife (1962)

Sympozjum „Modular Relations” odbywa się ramach projektu Artecitya finansowanego z programu Kreatywna Europa 2014-2020.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska