ŁAŹNIA 1 2007 - WAKACJE ZE SZTUKĄ
6.08.2007-1.09.2007
 
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje technika sitodruku. Podczas zajęć przedstawiony zostanie proces technologiczny powstania sita oraz stworzenia odbitki. Biorący udział w zajęciach zyskają praktyczną umiejętność wykonania od podstaw autorskich projektów graficznych w technice sitodruku, korzystając przy projektowaniu wzoru z podstaw programu Adobe Photoshop.
 Pierwszym etapem zajęć będzie własnoręczne zaprojektowanie i wykonanie koszulek oraz vlepek. W formie zabawy, korzystając z języka komunikacji wizualnej uczestnicy otrzymają szansę aktywnego i reinterpretacyjnego podejścia do zastanych wzorów i znaków kultury konsumpcyjnej. Wykorzystując gotowe loga, symbole i znaki graficzne, konfigurując je w dowolny sposób oraz łącząc z własnymi rysunkami i zdjęciami biorący udział w warsztatach opracują własny, osobisty ideogram. Dzięki technice sitodruku umożliwione zostanie biorącym udział w zajęciach „opublikowanie” powstałych wzorów w formie vlepek oraz nadruków na odzieży
Głównym założeniem projektu jest przełamanie biernej postawy w postrzeganiu i odbiorze rzeczywistości społeczno–kulturowej. Poprzez twórcze wykorzystanie języka komunikacji wizualnej, poprzez tworzenie z jego elementów własnych sposobów wyrażania swoich doświadczeń chcemy pobudzić uczestników do bardziej kreatywnego podejścia do otaczającej rzeczywistości.
Kolejnym etapem projektu będzie stworzenie budek lęgowych dla ptaków, nawiązujące wyglądem do lokalnej architektury, które następnie uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącymi umieszczą w przestrzeni miejskiej.
Produktem końcowym zajęć będzie wykonana wspólnie w technice sitodruku książka będąca zarówno dokumentacją historii warsztatów i wykonanej pracy twórczej, jak i formą „zbiornika” zawierającego autorskie projekty biorących udział w warsztatach.

Termin: 6.08.2007 – 1.09.2007r.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska