ŁAŹNIA 1 2007 - KRAINA KREATYWNOŚCI
06.09.2007
 
„Kraina Kreatywności / Kraina Kreatywności Popołudniowa” to jednodniowe warsztaty (odbywające się przez 6 godzin), skierowane do zorganizowanych grup szkolnych. Uczestnicy spotkania mają szansę na zapoznanie się z różnorodnymi formami artystycznymi oraz na zrealizowanie własnych, twórczych projektów. W czasie kilkugodzinnych zajęć, dzieci i młodzież biorą udział w warsztatach plastycznych, w ramach, których tworzone są kompozycje malarskie i rzeźbiarskie, w warsztatach kreatywnego i spontanicznego myślenia, a pod czas warsztatów video-art mogą zapoznać się z technikami i możliwościami, jakie dają obecnie multimedia i jednocześnie stworzyć swoje autorskie projekty. Ze względu, iż warsztaty odbywają się w trzech blokach zajęciowych, każda grupa ma 1 ½ godziny czasu, na realizację przedsięwzięcia i przedstawienie efektów pracy (dodatkowo doliczone są krótkie przerwy w czasie przechodzenia do kolejnych bloków zajęciowych). Na koniec odbywa się podsumowanie warsztatów i prezentacja prac w obecności wszystkich grup, a łączny czas przeprowadzenia zajęć wynosi ok. 6 godzin. Dla grup, które uczestniczyły już w zajęciach przewidziane są inne działania warsztatowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska