ŁAŹNIA 1 2008 - TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU & EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
16.09.2008 – 22.09.2008

Realizowane warsztaty:

Dotyk sztuki
Warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta, prowadzone przez znanych polskich artystów o międzynarodowej sławie.
Projekt ma na celu przybliżenie sztuki do życia. Postawione przed uczestnikami zadania w czasie warsztatów wprowadzą do ich codziennego życia walory artystyczne.

  „Dotyk Sztuki z Czerepokiem“
Termin realizacji: 16.09. – 20.09
Założenie projektu:
Projekt ma za zadanie przedstawienie dzieciom problemu wolności oraz wpływu młodego człowieka na środowisko.
Plan działań warsztatów:
1.16.09 – 19.09, godz. 10.00-14.00
Dzieci wypowiadają się na temat spraw, z którymi się nie zgadzają. Wymyślają i notują wszystkie hasła, które oddają ideę wolności. Same wymyślają i malują transparenty na płótnie.
2.20.09.2008, godz. 09.00 – 11.00
Dzieci odgrywają scenę manifestacji, która przechodzi ulicami miasta. Prezentują przygotowane przez siebie transparenty. Podczas przemarszu nagrywany będzie film oraz stworzona zostanie dokumentacja fotograficzna.
3.Montaż filmu wspólnie z dziećmi. Pokaz filmu.

„Dotyk sztuki z Emiterem” – „Wciśnij guzik”
Termin realizacji: 16.09. – 18.09, godz. 15.00 - 18.00
Założenie projektu:
Warsztaty dźwiękowe: Wciśnij guzik są skierowane do młodego odbiorcy. W ramach warsztatów będziemy wspólnie szukać ciekawych dźwiękowo miejsc, które będą nawiązywać również do ruchu ulicznego oraz wytwarzanego z tego powodu hałasu, przygotowywać nagrania terenowe, zajmować się edycją nagrań. Rejestracja wykonana zostanie za pomocą mobilnego zestawu: mikrofonów binarnych OKM oraz mini disca. Zbadamy obszar Dolnego Miasta w Gdańsku w celu uchwycenia specyfiki tej przestrzeni.

Lekcje Sztuki pt. „ Czyste powietrze dla wszystkich”
Termin realizacji: 16.09 – 22.09 (oprócz niedzieli)
Warsztaty będą składać się z dwóch komponentów odbywających się równolegle.
Warsztaty plastyczne.
Założenie projektu:
Program realizowany w czasie trwania wystaw. Łączy tradycyjne oprowadzenie kuratorskie z wykładem, mającym na celu wprowadzenie w tajniki sztuki współczesnej i warsztatami plastycznymi, a także zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i jej ujęciem w sztuce. Projekt adresowany jest do grup szkolnych oraz rodziców z dziećmi.
Prowadzenie: Mikołaj Robert Jurkowski, Sylwester Gałuszka
Plan działań warsztatów:
1.16.09 – 18.09., godz. 15.00 – 18.00
Spacer ulicami Dolnego Miasta połączony z omówieniem i zapisaniem głównych problemów związanych z ochroną środowiska.
2.16.09. – 18.09., godz. 15.00 – 18.00
Powrót do pracowni warsztatowej CSW „Łaźnia”, omówienie pomysłów, stworzenie planszy, na której zostaną wypisane wszystkie pomysły („Burza mózgów”), głosowanie za i przeciw.
3.16.09. 19.09, godz. 15.00- 18.00; 20.09., godz. 11.00 – 14.00
Przygotowanie przez dzieci tablic i plakatów nawiązujących do tematu realizowanych warsztatów.
4.19.09., godz. 15.00 – 18.00; 20.09, godz. 14.00 – 16.00
Rozwieszenie przygotowanych tablic i plakatów.
5.22.09.2008, godz. 14.00 – 16.00
Teleturniej dla przechodniów, skonstruowany przez dzieci na temat ochrony środowiska.

Warsztaty video – art., godz. 15.00 – 18.00
Zakres projektu:
W trakcie zajęć uczestnicy poznają i opanują jedną z zasadniczych metod twórczości wideo-art, jaką jest animacja.
Zajęcia rozpocznie blok warsztatów, podczas których uczestnicy dowiedzą się  jakie możliwości dają kamery i aparaty cyfrowe. Poznają krótką historię fotografii i przejdą podstawowy kurs wiedzy teoretycznej, omawiający zasady kadrowania, kompozycji, tematyki i efektów specjalnych w fotografii.
Dokonają zapisu cyfrowego tematów, które będą stanowiły podstawę do ich późniejszych prac końcowych, zgodnie z zaprojektowanymi efektami, które młodzi twórcy będą chcieli osiągnąć. Powstawać będą zdjęcia jako elementy filmu poklatkowego, które adepci będą opracowywać w dwóch programach komputerowych: ACDsee4.0 (Slide Show) oraz ArKaosVJ3.01FC4.
Zrealizują krótkie filmy rejestrujące inne wydarzenia poza warsztatowe, a następnie dokonują cyfrowego przetwarzania obrazu, poznając podstawowe zasady działania programu Adobe Premiere Elements. Stworzony w ten sposób materiał poddadzą przetworzeniom w ArKaosVJ3.01 dostrzegając różnice efektów, wynikających z obróbki różnych materiałów.
Zajęcia będą się odbywać przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego w pracowniach artystycznych i komputerowych. Tematyka tworzonych dzieł sztuki – fotografii i filmów wideo-art – będzie wypływała z potrzeb i zainteresowań uczestników, sytuacji zaaranżowanych przez wykładowców oraz będzie korelowała z celami całego projektu Lekcje Sztuki „Czyste powietrze”
Uczestnicy będą mieli do dyspozycji: 5 zestawów komputerowych, 3 cyfrowe kamery, 2 aparaty cyfrowe.
Każde zajęcia rozpoczynamy od treningu twórczego myślenia, który pojawia się również jako przerywnik w zajęciach. Odpowiednio dobranymi tematami ćwiczeń wstępnych dochodzimy do sedna poszczególnych warsztatów. Nacisk twórczy podczas zajęć kładziemy na doskonalenie procesu projektowego, tak aby młodzi ludzie potrafili świadomie osiągnąć zamierzone cele twórcze. Dużą wagę przywiązujemy również do ćwiczenia umiejętności kompromisu, ćwiczenie technik negocjacji i sposobów porozumiewania się.
 
  
 
  
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska