ŁAŹNIA 1 2008 - NIEWIDZIALNA MAPA WROCŁAWIA
10.10.2008 
 
Wystawa: 10.10.2008 – 7.11.2008 / Wystawa fotografii / pon.-pt., godz. 10:00-16:00

Jak wygląda miasto, gdy nie można go zobaczyć?
O czym śnią niewidomi, jaki jest ich stosunek do sztuk wizualnych i co się „widzi”, gdy się nic nie widzi?

Projekt Niewidzialna Mapa niekoniecznie mówi o równych szansach dla osób niewidzących. Mówi natomiast wiele o tym, jak zdeterminowani percepcyjnie i mentalnie jesteśmy przez zmysł wzroku. Czy wszyscy jesteśmy członkami społeczeństwa spektaklu? Przewodnik opracowany dzięki spotkaniom i rozmowom z niewidomymi daje osobom uzależnionym od wizualnego przekazu możliwość przeżycia emocjonującej przygody intelektualnej w zupełnie obcym, choć własnym mieście.

    Celem projektu Niewidzialna Mapa było stworzenie przewodnika po Wrocławiu. Osoby biorące udział w jego tworzeniu są niewidome lub ociemniałe. W ten sposób powstała Niewidzialna Mapa – pierwszy przewodnik, w którym po mieście oprowadzają osoby, które nigdy go nie widziały.

    Efektem dwuletniej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Postaw Twórczych i niewidzącymi mieszkańcami Wrocławia, jest katalog 31 miejsc, których wybór podyktowały czynniki poza-wizualne. Każde z miejsc zostało sfotografowane na podstawie historii opowiedzianej przez oprowadzającego.
Docieranie do obrazu, jaki znalazł się na fotografiach, było możliwe dzięki ścisłej współpracy z niewidzącymi. Jednak odpowiedzialność za to, co ostatecznie zostało utrwalone na negatywach, z oczywistych powodów spoczywa na ich wykonawcy – Karolu Krukowskim.

Do każdej fotografii dołączony jest opis (w czarno-druku i brajlu) uzasadniający wybór miejsca oraz jego zapis dźwiękowy.

    W trakcie realizacji projektu Maciej Bączyk, inicjator i koordynator projektu, zarejestrował ponad 40 godzin rozmów z osobami niewidomymi i ociemniałymi. Dzięki temu przewodnik został rozszerzony o obszerną dokumentację, która udziela odpowiedzi na pytania m.in. o to, jak śnią niewidomi, jaki jest ich stosunek do obrazów i do metafor wizualnych dominujących w języku a wreszcie do samej sztuki.

Na dołączonej do przewodnika płycie CD znajdą się zapisy dźwiękowe sfotografowanych miejsc oraz plik z tekstami zawartymi w książce. Wszystkie teksty w książce będą przetłumaczone na język angielski i niemiecki.


Pomysłodawcą i koordynatorem projektu, w którym wzięło udział 16 osób niewidomych bądź ociemniałych w wieku od 21 do 72 lat, jest Maciej Bączyk.
Autorem fotografii do przewodnika oraz fotografii dokumentujących projekt jest Karol Krukowski.

Projekt sfinansowany przez Samorząd Miasta Wrocławia, zrealizowany przez Ośrodek Postaw Twórczych w latach 2005-2006.

www.niewidzialnamapa.pl
www.opt-art.net
www.bwa.wroc.pl
 
  
 
  
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska