ŁAŹNIA 1 2005 - Ou Ning & Cao Fei WSPÓŁCZESNE AZJATYCKIE FORMY FILMOWE
21.10.2005, godz. 19:00
 
San Yuan Li to projekt artystyczny stworzony przez dwoje artystów Ou Ning & Cao Fei, na zamówienie pięćdziesiątego Weneckiego Biennale. Projekt jest połączeniem video, dźwięku, fotografii, tekstu oraz papierowych publikacji. Jako dzieło multimedialne stanowi socjologiczne studium typowego dla procesu urbanizacji Guangzhou fenomenu „wioski wśród miasta”.
Film video, który zaprezentujemy jest częścią większej całości. Obejmuje swym zasięgiem miejscowość Guangzhou, w której urodzili się autorzy. Dla nich samych projekt San Yuan Li jest elementem wyizolowanym z organizmu Guangzhou. Zaopatrzeni w kamerę cyfrową i magnetofon DAT, artyści spenetrowali to miejsce i jak „miejscy Flâneurzy”, poddali dyskusji historyczne uwikłania, konfrontację systemów społecznych w Kantonie miejskiego i wiejskiego. Zaobserwowali również specyficzny proces pojednania pomiędzy modernizacją a patriarchalnym systemem klanowym. Artyści zdokumentowali jednocześnie dziwaczną architekturę i specyfikę mieszkańców.

Kurator: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska