ŁAŹNIA 1 2006 - NORWYDEO Sztuka video z Norwegii. Komentarz i prezentacja Mona Benzen
21-22.04.2006, godz. 18:00
 
Dwudniowa prazentacja nowej sztuki norweskiej.
Wideo jako medium odgrywa wielką rolę we współczesnej sztuce norweskiej. Zestaw prezentowany jest przeglądem tematyki i technologii jakimi posługują się głównie młodzi artyści, absolwenci Narodowej Akademii Sztuki w Bergen. Od strony gatunkowej w programie znajdują się animacje, dokumentacje performance, fragmenty instalacji wideo, collage, dokumenty i krótkometrażowe fabuły. Kuratorką pokazu jest artystka Mona Benzen z Narodowej Akademii Sztuki w Bergen w Norwegii, która tez wygłosi komentarz do 35 realizacji. Program Norwydeo..zawiera szereg prac będących częścią VEE - Video Exhibition Exchange, projektu zainicjowanego przez duet artystyczny BULL.MILETIC, polegającego na tworzeniu kompilacji wideoartu najmłodszej generacji artystów i ich międzynarodowej wymianie a przez to promocji. Kuratorka pokazu Mona Bentzen włączyła do pokazu wiele najnowszych realizacji, nagrodzonych bądź szczególnie trafnych w definiowaniu współczesnych trendów i kierunków sztuki norweskiej, pokolenia wkraczającego w twórczość a jednocześnie bardzo mobilnych , realizujących projekty w różnych krajach, poszerzających spektrum twórczości o dźwięk, muzykę, scenografię, choreografię. Wiele z prezentowanych prac jest odbiciem ich poglądów na współczesność, na sytuację osobistą, wiele odnosi się autobiograficznych przeżyć, lęków ale i fascynacji dzisiejszą cywilizacją, technologią. Obok prac szalenie dynamicznych w programie znajdują się również realizacje wyciszone, medytacyjne.

W programie:
1. Anneke von der Fehr , I Love You Because [ Kocham Cie bo..]
2. Arne Bakke, Journey II, [Podróż II]
3. Astrid Johannessen, Ricordare, [Pamiętanie]
4. Birgitte Sigmundstad, That's entertainment [ To jest rozrywka]
5. Bull.Miletic, Whir [Zgiełk]
6. Cecilie Bjorgaas Jordheim, Space [Przestrzeń]
7. Espen Tversland, Field vers02 [Pole wersja 02]
8. Eva Drangsholt, All Shall Be Well [I bedzie dobrze]
9. Farhad Kalantary, Opacity [Ciasnota]
10. HC Gilje, Sunblind [Ośepienie]
11. Hjørdis Kurås, Liminal Inception [ Początek]
12. Inger Lise Hanse, Adrift [ Zdany na łaske fal]
13. Jorunn Myklebust Syversen, Untitled Triology [Trylogia bez tytułu]
14. Julie Damkjaer, Whisper [Szept]
15. Kaia Berstad, Little Nelly [ Mała Nelly]
16. Lillian Samdal, Transport [Transport]
17. Lise Hrland, 10 years later…[10 Lat później]
18. Martin Skauen, It All Fucking Fits , [To wszystko kurwa pasuje]
19. Mattias Arvastsson, Empty Reference, [ Pusty odsyłacz]
20. Mikael Konttinen , Three Untitled Etudes on Video [ Trzy video etiudy bez tytułu]
21. Mona Bentzen, Optophonia II – Tremble [Optofonia II –Drżenie]
22. Pål Nappen, Playground [Boisko]
23. Ragnhild Johansen, Society [Społeczność]
24. Randi Stand, Silent Sign [ Niemy znak]
25. Risto Holopainen, Lecons de Pythagore [Lekcja Pitagorasa]
26. Saman Kamyab, Untitled (Meeting) [Bez tytułu. ( Spotkanie)]
27. Signe Marie Andersen, Bath [Kąpiel]
28. Sturla Brandth Groevlen, Window [Okno]
29. Sverre Strandberg, Energy Europa [ Energetyczna Europa]
30. Tone Myskja, Ascending – descending [ Wznoszenie-opadanie]
31. Tor Jørgen van Eijk, Intermission 5-9 [Antrakt 5-6]
32. Tormod Bergum, A Working Theory [Teoria Robocza]
33. Vivild Bergersen, Maiden Voyage [Panna Podróż]
34. Øyvind Torvund, Krull Quest,
35. Aaslaug Krokann-Berg, a triology about The fiddler, The dwarf and The blind [Trylogia o Skrzypku, Karle i Ślepcu]

Więcej informacji: http://www.khib.no
oraz http://bull.miletic.info/VEE

Kurator pokazu: Mona Bentzen
Kurator programu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu: Konsulatu Królestwa Norwegii w Gdyni
 
  
 
  


 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska