ŁAŹNIA 1 2007 - Prezentacje wideo oraz wykład: REBECCA CLEMANAMERICAN VIDEO-ART
15-16.02.2007, godz.18:00
 
Rebecca Cleman z Electronic Arts Intermix w Nowym Jorku przybliży zagadnienia związane z eklektyczną historią kreacji w amerykańskiej sztuce wideo. Chronologiczne ujęcie pozwoli na podkreślenie wpływów pionierów wideo na współczesne dokonania tego nurtu.

Program pierwszy obejmujący wczesne eksperymenty z wideo w latach 60 i początku 70tych Będzie okazja do przypomnienia prac Stan Vanderbeek i Jud Yalkut we współpracy z  Nam June Paikiem; jak również artystów, którzy używali wideo do dokumentacji własnych działań performerskich m.in. Joan Jonas, Bruce Nauman, William Wegman; ale także prac nie-artystów posługujących się wideo jako formą aktywnego zaangażowania jak np. collective Raindance.

Program Drugi dotyczy niepełnej dekady 1970-1985, okresu definiowanego jako czas wykorzystywania nowych efektów montażowych, koloru i cytatów z masowej kultury w szczególności telewizji. Prace te obrazują rozbieżności sztuki i kultury, m.in. u Dary Birnbaum czy Marthy Rosler.  Będą także przykłady współpracy między artystami o odmiennych strategiach, np. w przypadku Charlie Atlas i Merce Cunningham wideo o tańcu czy też jak u Bruce i  Norman Yonemoto zespołowego zainteresowania sztuką i kinematografią. 

Program Trzeci jest studium prac z późnych lat 80tych aż do współczesnej sztuki mediów. W tym czasie największą inspiracja stał się komputer i techniki cyfrowej obróbki. Fakt ten wyznaczył nowy okres cyfrowych eksperymentów. Artyści, których prace zobrazują ten problem to m.in. Seth Price, Ryan Trecartin i Cory Arcangel, którzy eksplorują prawdziwie interdyscyplinarną praktykę artystyczną łącząc techniki komputerowe z malarstwem, rzeźbą, instalacją i performance. Ich prekursorami są JODI, Tony Oursler, Mike Kelley i Juan Downey.

PROGRAM 1 obejmuje lata sześćdziesiąte do wczesnych lat siedemdziesiątych.:

1.Joan Jonas, Duet 1972, 4:23 min, b&w, sound
2. Stan Vanderbeek     Panels for the Walls of the World 1967, 7:57 min, b&w, 8 min
3. Bruce Nauman,  Thighing, 1967, 4:36 min, color, sound, 16 mm film (to video)
4. Jud Yalkut and Nam June Paik, Electronic Moon, Parts 2 and 3, 1967-69, 3:08 min, b&w and color, sound
5. Steina and Woody Vasulka, Decay I 1970, 1:57 min, color, sound; Decay II,1970, 1:11 min, color, sound                                       
6. James Byrne , Translucent, 1974, 2:15 min, b&w, sound; Both,1974, 3:38 min, b&w, sound              
7. Nam June Paik, Button Happening,1965, 2 min, b&w, silent
8. William Wegman, Spit Sandwich (excerpt), 1970, 16:38 min, b&w, sound
9. David Cort, Mayday Realtime, (excerpt),1971, 59:45 min, b&w, sound
10. Eric Siegel, Einstine, 1968, 5:41 min, color, sound
11.Paul McCarthy, Black and White Tapes  (excerpt), 1970-75, 32:50 min, b&w, sound
                  
Program Drugi – Połowa lat siedemdziesiatych do osiemdziesiątych XX w:

1.Hannah Wilke, Through the Large Glass, 1976, 10 min, color, silent, 16 mm film (to video)                       
2. Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, 1975, 6:09 min, b&w, sound                 
3. Gary Hill, Electronic Linguistics, 1977, 3:39 min, b&w, sound                     
4. Dara Birnbaum, Technology/Transformation, 1978-79, 5:50 min, color, sound
5. Klaus vom Bruch Das Duracellband, 1980, 10:04 min, color, sound
6. Michael Smith, Baby Ikki, 1978, 2:16 min, color, sound
7. Holy Cross, Kit Fitzgerald, 1985, 3:21 min, color, sound
8. MICA-TV,  CASCADE/Vertical Landscapes, 1988, 6:30 min, color, sound
9. Ante Bozanich, I am the Light, 1976, 3:57 min, b&w, sound
10. Bill Viola, Ancient of Days, 1979-81, 12:21 min, color, sound
11. Steina and Woody Vasulka, In the Land of the Elevator Girls, 1989, 4 min, color, sound

Program Trzeci - lata dziewięćdziesiąte do dziś:

1.Seth Price, Digital Video Effect: “Editions”, 2006, 12 min, color, sound
2. Takeshi Murata, Untitled (Silver), 2006, 11 min, b&w, sound
3. Pipilotti Rist,  Als der Bruder meiner Mutter geboren wurde, duftete es nach wilden Birnenblüten vor dem braungebrannten Sims (When My Mother's Brother Was Born It Smelled Like Wild Pear Blossom in Front of the Brown-burnt Sill),1992, 3:55 min, color, sound      
4. Ryan Trecartin, Valintines Day Girl, 2001, 7 min, color, sound   
5. Phyllis Baldino, The “Gray Area” Series: Program 3 (excerpts) 1993, 26:42 min, color, ound
6. Kristin Lucas, Testing_Results, 2000, 6:10 min, color, sound
7. Leslie Thornton,  Chimp for Normal Short,1999, 6:30 min, b&w, sound
8. Forcefield, Forcefield Video Collection excerpts The Sad Robot 1996, 2:08 min, color, sound; Video III   2000, 10:44 min, color, sound
              
Kuratorka Parakina: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka.
Wykład tłumaczony,
Filmy w oryginalnej wersi językowej

Współpraca: Kino Lab. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa

Wsparcie: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Ilustracje ze zbiorów Electronic Arts Intermix w Nowym Jorku www.eai.org
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska