ŁAŹNIA 1 2009 - Krzysztof Jurecki ZNACZENIE MECHANICZNEJ REPRODUKCJI
20.03.2009, godz. 18:00
 
Prezentacja książki Krzysztofa Jureckiego, która zawiera dwadzieścia rozmów o fotografii, a także o performance, wideo i malarstwie, przeprowadzonych z artystami bardzo znanymi, jak też z tymi mniej znanymi, ale o dużym potencjale twórczym. Wywiady podzielone zostały na grupy. Pierwszą stanowią rozmowy z artystami neoawangardy i Kultury Zrzuty (Andrzej Różycki, Andrzej Kwietniewski z Łodzi Kaliskiej, Zbigniew Libera i Grzegorz Zygier), którzy czasami dystansują się od jej głównego nurtu (Różycki). Następną – artystki o poglądach feministycznych: Ewa Świdzińska i Magdalena Samborska. Innego rodzaju ideologie, czasami o charakterze zbliżonym do feminizmu, prezentują: Joanna Zastróżna, a zwłaszcza Magda Hueckel i Sylwia Kowalczyk. Dominantą książki są rozmowy z trzeciej grupy na tematy sacrum, religijności lub jej braku, poszukiwania duchowości w aspekcie chrześcijańskim (Zbigniew Treppa, Jan G. Issaieff, Basia Sokołowska), dalekowschodnim (Andrzej Dudek-Dürer, Katarzyna Majak), szamanizmu (Marek Rogulski) czy w technologii wideo (Michał Brzeziński). Ostatnią grupę stanowią artyści wierni medium fotografii, choć o różnych proweniencjach, jak: wykładowca fotografii Waldemar Jama, piktorialista i portrecista Marek Gardulski, jeden z twórców programu „fotografii elementarnej" i „Szkoły jeleniogórskiej" Wojciech Zawadzki oraz przedstawiciel „nowego dokumentu" Ireneusz Zjeżdżałka. 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska