ŁAŹNIA 1 2009 - Michał Brzeziński & Arjon Dunnewind LETNIE WARSZTATY FILMOWE
30.07-01.08.2009, godz. 10:00-17:00
 
Tegoroczne wakacyjne warsztaty rozszerzające cykl prezentacji PARAKINA o działania praktyczne prowadzone będą przez Michała Brzezińskiego i Arjona Dunnewinda (dyrektora IMPAKT Festival, który odbywa się w Utrecht - Holandia). Prezentacje, dyskusje na temat roli poszczególnych prac w kontekście historycznym i praktyczne działania artystyczne będą się odbywały synchronicznie. Struktura warsztatów będzie przypominała dialog prezentacji audiowizualnych przygotowanych przez prowadzących spotkanie. Będziemy mogli poznać najnowsze prace nagradzane i promowane przez IMPAKT Festival, a także przeanalizować ich  relacje w stosunku do historii filmu eksperymentalnego. System odniesień estetycznych, w których pojawiają się te prace, stanie się źródłem dyskusji i kreacji prac warsztatowych. Sposoby wartościowania i porządkowania przestrzeni twórczości, którymi operuje europejska struktura organizacji zajmujących się promocją sztuki staną się, więc przedmiotem dyskusji, a uczestnicy będą mogli za pomocą własnych form audiowizualnych udzielić odpowiedzi, wzbogacając ten dyskurs współczesnej sztuki. Wyniosą przy tym konkretną wiedzę na temat tych dominujących kontekstów.
Planowany jest udział grupy 20 osób.

Zgłoszenia do 12 lipca 2009, m.brzezinski@laznia.pl
Wraz ze zgłoszeniem prosimy napisać kilka słów o sobie.
Wstęp wolny.Warsztaty obejmą przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu teorii i tematyki prac wideo realizowanych w medium cyfrowym. Są one uzupełnieniem warsztatów z poprzedniego roku, które dotyczyły podstawowej wiedzy na temat "filmu recepturowego", które prowadzone były przez jednego z głównych animatorów filmu OFF, absolwenta szkoły filmowej i scenarzystę, Marka Nowaka. Podczas nich uczestnicy uczyli się łamać zasady i obserwować wpływ tych odstępstw na kreowaną fikcję ekranową. W tym roku główny nacisk będzie położony na kreowanie teoretycznych podstaw twórczości artystycznej. Sięgniemy więc głębiej i zapytamy się o status tychże zasad, o to czy nie są one tylko zbiorem przyzwyczajeń odbiorczych, które tworzą kanon dyskryminujący inne sposoby widzenia świata. Będziemy więc poszukiwać nowych formuł dla filmu, przekraczać granice definicji filmu. Postaramy się zobaczyć film bez jego różnych elementów składowych, a poprzez to dociekać jego natury. Film może obejść się bez aktorów, bez kamery, bez taśmy filmowej, może być rozumiany jako czyste światło, jako strumień danych, jako czysty czas, transmisja bezpośrednia, film może istnieć również bez ekranu, widowni, czy twórcy. Postaramy się realizować filmy które odnajdą nowe obszary cyfrowego obrazu.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska