ŁAŹNIA 1 2009 - VIDEO IN PROGRESS 2 MIEJSKIE PERSPEKTYWY
11.12.2009, godz. 18:00
 
Prezentacja pięciu prac, dziewięciu słoweńskich twórców średniego i młodszego pokolenia. Ich cechą wspólną jest konceptualne poszukiwanie osobliwości we współczesnym społeczeństwie oraz postrzeganie miejskiej rzeczywistości przez jednostkę. Opierają się one na pierwszoosobowej narracji i intymnym doświadczeniu. W czterech wideo jest to wyrażone w formie indywidualnych wspomnień, które są nieustannie przerywane wstawkami z teraźniejszości. W rezultacie powstało pięć realizacji wideo opowiadających o sześciu miastach (Lubljanie, Nowym Jorku, Moskwie, Gorizie, Nowej Goricy oraz Grazu), każdy z nich naświetla inny aspekt doświadczania współczesnego miasta.

Kuratorzy: Metka Zupanič i Vesna Bukovec
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska