ŁAŹNIA 1 2011 - EVA BADURA-TRISKA – rola filmu w Akcjonizmie Wiedeńskim


Akcjonizm wiedeński był i do dziś pozostaje jednym z najbardziej radykalnych i kontrowersyjnych ruchów artystycznych XX wieku. Na początku lat 60. jego główni przedstawiciele: Günter Brus, Hermann Nitsch, Otto Muehl i Rudolf Schwarzkogler przekroczyli granice tradycyjnego malarstwa i zaczęli tworzyć z wykorzystaniem ludzkich ciał, realnych przedmiotów i substancji usytuowanych w czasie i przestrzeni. Ich celem była bezpośrednia konfrontacja ze zmysłową i psychiczną rzeczywistością we wszystkich aspektach zarówno tych tragicznych, trudnych do przyjęcia i, przede wszystkim, napiętnowanych społecznie, co miało pozwolić na osiągnięcie wyższego stanu świadomości. Podążali za tym trendem w sposób tak radykalny i bezkompromisowy, że trudno porównać to zjawisko z jakimkolwiek innym w historii sztuki. Reakcja na ich działania, lub ich zapis w formie fotografii czy filmów, była i do dziś pozostaje odpowiednio silna. Prace te wywołały wiele wzburzenia i skandali, nie tylko w momencie powstania, ale również sprowokowały dyskusje na tematy tabu i w efekcie stały się jednym z czynników prowadzących do społecznych przewartościowań.

Eva Badura-Triska- historyk sztuki i kurator Muzeum Sztuki Współczesnej w Wiedniu (MUMOK), gdzie opiekuje się kolekcją dzieł związanych z akcjonizmem wiedeńskim.


Rudolf Schwarzkogler, Zeichnung Blatt Nr. 71,  1969, Buntstift auf Papier
© Foto Mumok: Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Leihgabe der Österreichischen Ludwig StiftungProjekt powstał przy wsparciu Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska