ŁAŹNIA 1 2013 - Małgorzata Radkiewicz: Po obu stronach kamery

– o twórczości kobiet w sztuce i kinie współczesnym

1 MARCA 2013, GODZ. 19.00  

Tematem spotkania będzie kobieca ekspresja, jej zróżnicowanie tematyczne, stylistyczne i medialne. Zostaną na nim podjęte wątki podjęte w książce:„Władczynie spojrzenia“. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek, omawiającej twórczość tych autorek, które posługują się formami audiowizualnymi: filmem, wideo, nowymi mediami. Analiza wybranych prac filmowych i artystycznych zostanie przeprowadzona z kilku perspektyw: filmoznawczej, kulturoznawczej, genderowej. Pozwoli to umieścić pokazane materiały w różnych kontekstach: estetycznym, technologicznym, z uwzględnieniem ich miejsca w kulturze audiowizualnej oraz komunikacji (multi)medialnej. W trakcie prezentacji zostaną zasygnalizowane najważniejsze tendencje w genderowej refleksji teoretyczno-filmowej, związane z podejściem interdyscyplinarnym do kwestii reprezentacji, ale także odbioru i interpretacji twórczości kobiet.

 

Małgorzata Radkiewicz – filmoznawczyni, adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych. Kierowniczka podyplomowych Gender Studies UJ. Zajmuje sięproblematyką tożsamości kulturowej oraz tożsamości płci (gender) we współczesnym kinie i w sztukach wizualnych.


 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska