ŁAŹNIA 2 2016 - Zakup wyposażenia kina cyfrowego 2K zgodnego ze standardami DCI na potrzeby CSW Łaźnia w Gdańsku
 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA informuje, iż w roku 2016 instytucja zrealizowała następujące zadanie: 
 
Zakup wyposażenia kina cyfrowego 2K zgodnego ze standardami DCI na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku
 
 
 
 
 
Zadanie zostało dofinansowane w ramach
PROGRAMU/PRIORYTETU
Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura kultury
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 50 000 złotych
 
 
 
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska