ŁAŹNIA 1 2011 - Volha Maslouskaya – BIAŁORUSKA SZTUKA WIDEO
24.02.2011, godz. 19:00
 
Sztuka na Białorusi, jak to zazwyczaj dzieje się w państwach totalitarnych, pełni funkcję dekoracyjną i jest narzędziem ideologicznej manipulacji. Nie ma tam instytucji prezentującej sztuki współczesnej; szkół wyższych, które prowadziłyby pracownie multimedialne; nie istnieje również kierunek studiów zajmujący się kształceniem przyszłych kuratorów, którymi zostają sami artyści, tacy jak A. Durejka, W. Wasilijew, A. Klinow, Bergamot itd. Mimo to sztuka współczesna jednak istnieje. Ma ona często charakter „podziemny” lub tworzona jest przez artystów białoruskich poza granicami kraju.Maksim Tyminko

Od połowy lat 90. rozpoczął się intensywny proces emigracji białoruskich artystów. Wielu z nich studiowało na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Akademii Sztuk w Düsseldorfie, Akademii Sztuk Medialnych w Kolonii itd. Najważniejsze wydarzenia związane z białoruską sztuką współczesną mają miejsce po za granicami kraju, a białoruscy artyści uczestniczą w międzynarodowych projektach głównie w Europie Zachodniej. Większość artystów, którzy porzucili Białoruś, z powodzeniem zasymilowała się z europejską kulturą, jednak w ich twórczości można odnaleźć cechy wynikające ze specyficznej białoruskiej sytuacji.


Aleksander Komarov


Maksim Tyminko

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną prace takich artystów jak Maksim Tyminko, Gleb Choutov, Aleksander Komarov, Egor Galuzo, Andrei Loginov, Bergamot. W większości skończyli oni studia i pracują poza granicami kraju.

Anna Sokolova  Earth Art
Andrei Liankevich Pagan culture in Belarus
Maksim Tyminko 5 lyrical songs about physycs, Orpheus
Oleg Yushko Frost steps
Ruslan Vashkevich Van Gogh
Aleksei Lunev Meat
Aleksandr Komarov Capital 1000
Olga Sazykina Hands
Bergamot Życie organiczne, Biofilia
Marina Naprushkina Belarus today

Volha Maslouskaya - artystka, kuratorka, tworzy wraz z Ramanem Tratsiukiem grupę Bergamot, która zajmuje się akcjami performance, często z aktywnym udziałem widzów, fotografią, wideo i organizacją wydarzeń artystycznych. Od roku 2000 grupa jest członkiem Stowarzyszenia Białoruskiej Sztuki Współczesnej. Wystawiała nie tylko w Polsce ale również za granicą, jeśli wymienić tylko działania z ostatniego roku: Ars Homo Erotica w Muzeum Narodowym w Warszawie, a także Living Sculptures, Stary Browar w Poznaniu, współkuratorowała Biennale w Poznaniu.

30 pierwszych osób otrzyma komiks w formie gazety o wydarzeniach związanych z wyborami prezyneckimi na Białorusi "The convincing victory. two stories on what really happened" wydanych przez Ofiice for Anti-Propaganda przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska