ŁAŹNIA 1 Masaki Fujihata, Poszerzanie świata
Ul. Jaskółcza 1, Gdańsk – DOLNE MIASTO
 
Wernisaż 19 maja, godz.18.00
Wystawa trwa od 19 maja do 2 lipca 2017
 
Kurator: Ryszard W.Kluszczyński
Koordynacja: Jolanta Woszczenko
 
Masaki Fujihata należy do kilku najważniejszych w świecie artystów wykorzystujących w swej twórczości nowe technologie medialne. Postrzegany jest też jako jeden z pionierów sztuki interaktywnej. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczął realizację animacji komputerowych, w których powoływał do istnienia wirtualne światy. W kolejnej dekadzie tworzył także inne dzieła z wykorzystaniem technologii cyfrowych, jak na przykład komputerowo generowane rzeźby. W latach dziewięćdziesiątych natomiast skupił się przede wszystkim na dziełach interaktywnych. Już w swoich najwcześniejszych pracach z tej dziedziny podejmował działania zmierzające do zanurzenia odbiorców w hybrydycznych środowiskach rzeczywistości poszerzonej (AR – Augmented Reality), prowadząc badania nad współczesnymi formami ludzkiego komunikowania w złożonych i zróżnicowanych środowiskach. Obok fenomenu AR jego zainteresowanie skupiło się na mobilności współczesnych mediów oraz ich lokacyjności, wiązaniu globalnych form cyberprzestrzeni z lokalnymi praktykami twórczymi. Do swych najnowszych działań artystycznych angażował też wielu współpracujących z nim artystów oraz członków lokalnych środowisk.
 
 
To szczególne połączenie partycypacyjności, interakcji, hybrydyczności, mobilności i lokacyjności nadaje twórczości Fujihaty szczególnie wartościowy charakter, czyni jego dzieło doskonałym przykładem najbardziej współczesnych postaw artystycznych, w których estetyka spotyka się z poznawczą refleksją nad wykorzystywanymi technologiami i ich znaczeniem kulturowym. Jest ono jednocześnie związane z przeszłością sztuki nowych mediów, wyrasta z jej historii, stanowiąc w ten sposób most między przeszłością kultury technologicznej a jej obecnie budowaną przyszłością.  
 
  
 
Wystawa prac Masakiego Fujihaty będzie prezentacją wybranych prac tego artysty, połączeniem prac najnowszych z wybranymi przykładami wcześniejszej twórczości. Wystawa będzie eksplorować artystyczne wymiary porządku kulturowego budowanego na fundamencie wskazanych właściwości sztuki japońskiego artysty, ze szczególnym zwróceniem uwagi na interaktywność, lokacyjność i hybrydyczność (rzeczywistość poszerzona). Jak zawsze w wypadku wystaw programu Art+Science Meeting, podążać za nią będzie książka poświęcona twórczości Fujihaty i problematyce w niej eksplorowanej, której poszczególne rozdziały zostaną przygotowane przez zaproszonych badaczy polskich i zagranicznych. 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska