ŁAŹNIA 1 Mapping Domeyko
Mapping Domeyko
Ignacio Acosta, Jakub Bojczuk

Kuratorka: Agnieszka Kulazińska
 
Wystawa: 1 grudnia 2017–28 stycznia 2018, II piętro
Wernisaż: 1 grudnia 2017 (piątek), 18:00
 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1, Gdańsk Dolne Miasto

Bezpośrednim impulsem do powstania projektu „Mapping Domeyko” był dziennik Ignacego Domeyko pt. „Moje podróże (Pamiętnik wygnańca)”. Domeyko to postać historyczna. Urodził się w  31 lipca 1802 w Niedźwiadce Wielkiej (obecnie Białoruś), zmarł 23 stycznia 1889 w Santiago w Chile. Jego losy określić można jako typowy  życiorys polskiego ziemianina urodzonego pod zaborami, skazanego na emigrację. Domeyko przyszedł na świat na Kresach Wschodnich, na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, studiował w Wilnie, był członkiem Stowarzyszenia Filomatów, brał udział w Powstaniu Listopadowym. Po klęsce powstania wyemigrował do Prus, później do Francji, gdzie ukończył studia górnicze. Zimą 1838 roku wyjechał do Chile, by objąć stanowisko wykładowcy chemii i badać geologię kraju.
„Moje podróże (pamiętnik wygnańca)” to wspomnienia z podróży naukowca. W swoim dzienniku autor opisuje kraje, która odwiedza. Opowieść rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy miedzy zaborami rosyjskim i pruskim.
 
Dlaczego Domeyko? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. To postać ważna dla historii kilku krajów: Polski, Litwy, Białorusi, Chile, jako naukowiec zajmował się geologią, mineralogią, inżynierią górnictwa, meteorologią, był badaczem Ameryki Południowej, twórcą współczesnej nauki chilijskiej. Domeyko przyjaźnił się z Mickiewiczem i stał się pierwowzorem Żegoty z III części Dziadów.  Od jego nazwiska pochodzi nazwa planetoidy, pasma górskiego w Chile oraz minerału.

Projekt „Mapping Domeyko” jest próbą współczesnego odtworzenia podróży jakie odbył naukowiec, odnalezienia  śladów pozostawionych przezeń na dwóch kontynentach. Artyści w ramach swojego projektu starali się odwiedzić miejsca związane z postacią XIX-wiecznego emigranta. Na bazie podróży zbudowana została artystyczna narracja, powstało eklektyczne archiwum wizualne, badające wzajemne relacje między historią, mineralogią i migracją. Projekt „Mapping Domeyko” stawia też pytania o wzajemne relacje człowieka, natury i sztuki.
 
 
 
Kupryt-Chalkozyn, z cyklu Kolekcja Minerałów (część projektu Mapping Domeyko), kopalnie Chuquicamata, pustynia Atakama, Chile (2015)
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska