ŁAŹNIA 2 Rezydencja artystyczna: Joshua Schwebel
Rezydencja artystyczna: Joshua Schwebel
 
lipiec - październik 2018
 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
 
 
 
Interwencja artystyczna Joshuy Schwebela zakłada zamianę kąta widzenia, wyjście poza strefę komfortu, postawienie sobie wyzwań. Artysta dążąc do stworzenia nowych, pełnych twórczego potencjału sytuacji, zaproponował eksperyment, tymczasową zamianę miejsc pracy wybranych pracowników CSW ŁAŹNIA w Nowym Porcie oraz lokalnych organizacji: Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku i Stowarzyszenia 180 Stopni. Nietypowe zdarzenia, nieplanowane spotkania niosą potencjał zmian na poziomie relacji między organizacjami, sposobów ich funkcjonowania i koegzystencji w dzielnicy. 
 
 
Rezydencja odbywa się w ramach projektu „Artecitya”, finansowanego z programu Kreatywna Europa 2014-2020.
 
Fot. Adam Bogdan
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska