ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 Sztuka moim sąsiadem. Wyższe ceny mieszkań, czy mój rozwój twórczy?
„Sztuka moim sąsiadem. Wyższe ceny mieszkań, czy mój rozwój twórczy?”
17 października 2018 godz. 18:00
Krytyka Polityczna w Trójmieście
ul. Nowe Ogrody 35, II p.
 
Dyskusja z udziałem:
  • Rafał Jakubowicz
  • Marta Jaskulska
  • Joshua Schwebel
CSW ŁAŹNIA oraz Krytyka Polityczna zaprasza do udziału w dyskusji poświęconej roli sztuki, artystów, instytucji kultury jako narzędzia zmiany społecznej. W spotkaniu udział weźmie dr hab. Rafał Jakubowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Marta Jaskulska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Joshua Schwebel, artysta przebywający aktualnie na długoterminowej rezydencji artystycznej w CSW ŁAŹNIA.
 
Tematem spotkania będzie omówienie związku działań artystycznych z procesami rewitalizacji i gentryfikacji. W obliczu ekspansywnych i dynamicznych procesów gentryfikacji kilku dzielnic Gdańska niewiele uwagi poświęca się roli sztuki w tych przemianach. Jaką funkcję spełniają centra sztuki i działania artystyczne w programach rewitalizacji? Jakie są efekty działań artystów zapraszanych do rewitalizowanych dzielnic? Do kogo adresowana jest sztuka i komu służy? Jak można działać na rzecz bardziej zmarginalizowanych mieszkańców? Czy sztuka rzeczywiście niesie ze sobą potencjał rozwiązywania konfliktów społecznych i ekonomicznych?
 
Spotkanie będzie próbą zmierzenia się z aktualnymi pytaniami, formuła zachęcać będzie do dyskusji i refleksji. Punktem wyjścia do organizacji spotkania stała się długoterminowa rezydencja artystyczna Joshua Schwebela. Artysta zaproponował działanie podające w wątpliwość funkcje jakie spełniają centra sztuki w programach rewitalizacji zwracając uwagę na instrumentalizację sztuki i jej rolę w procesach gentryfikacyjnych (więcej informacji o projekcie na stronie http://laznia.pl/mainart,547,eksmisje_joshua_schwebel.html).
 
Rezydencja artystyczna odbywa się w ramach projektu ‘Artecitya’ skupiającego się na różnorodności przemian przestrzeni miejskich i związanych z nimi transformacji społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Projekt finansowany z programu Kreatywna Europa 2014-2020.
 
Spotkanie odbywa się w ramach wydarzeń Klubu Sąsiedzkiego - Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście. Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
dr Marta Jaskulska – socjolożka miasta, wykładowczyni akademicka, aktywistka miejska. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w samorządzie, jak i organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych. Zajmuje się problematyką partycypacji publicznej, przede wszystkim w planowaniu przestrzennym i rewitalizacji – projektuje i prowadzi procesy konsultacji społecznych oraz ich ewaluacji. Autorka publikacji z zakresu socjologii miasta i partycypacji publicznej.
 
Dr hab. Rafał Jakubowicz – prof. nadzw. UAP - absolwent Wydziału Wychowania Plastycznego oraz Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a także Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie na Wydziale Edukacji Artystycznej prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej. W latach 2016-2018 wspólnie z Katarzyną Czarnotą oraz Zofią Małkowicz z Instytutu Socjologii UAM, we współpracy z Pracownią Pytań Granicznych UAM, prowadził interdyscyplinarne konserwatorium/warsztat, pt.   Sztuka jako narzędzie krytyki społecznej. Rola artysty w procesie gentryfikacji. Projekt realizowany był dzięki dotacji z IS UAM (rok akademicki 2016/2017) oraz finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w latach 2017/2018 jako projekt badawczy. Jakubowicz jest autorem artykułu pt.  O praktykach artwashingu oraz kulturze i sztuce jako narzędziu penalizacji biedy i gentryfikacji („Nowa Krytyka”, 2018).
 
Joshua Schwebel – kanadyjski artysta konceptualny mieszkający obecnie w Berlinie. Jego interwencje artystyczne eksponują zależności funkcjonujące w sztuce - administracyjne, polityczne oraz finansowe. Prace artysty krytykują autorytet instytucjonalny oraz akcentują struktury władzy i hierarchii obecne w systemie sztuki.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska