X
Kontakt
 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk

Tel.: + 48 58 305 40 50, + 48 58 320 29 76
Fax: + 48 58 305 26 80

 

 
Centrum Sztuki Współczesnje Łaźnia 2 - Centrum Edukacji Artystycznej
 
ul. Strajku Dokerów 5
80-544 Gdańsk
 
Tel.: + 48 58 500 02 34
 
Edukacja:
Tel.: + 48 58 500 02 31
 
 
KinoPort
Tel.: + 48 58 5000 235

kasa biletowa kina "KinoPort"*
Tel.: +48 58 5000 232
* czynna od godziny 12.00
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska