06.04.2016 - 31.12.2017
ŁAŹNIA 2
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk - Nowy Port

Grete Aagaard / rum 46 „Zapiski z dzielnicy”

Grete Aagaard / rum 46
„Zapiski z dzielnicy”
Termin rezydencji: w procesie realizacji od marca 2014

„Zapiski z dzielnicy” to wieloetapowy projekt bazujący na bliskiej współpracy z lokalną społecznością dzielnicy Nowy Port. Artystka postrzega siebie jako moderatorkę, oddelegowując większą część kompetencji grupie zaangażowanych w projekt uczestników i uczestniczek / współautorów i współautorek.
Grete Aagaard / rum 46
„Zapiski z dzielnicy”
Termin rezydencji: w procesie realizacji od marca 2014

„Zapiski z dzielnicy” to wieloetapowy projekt bazujący na bliskiej współpracy z lokalną społecznością dzielnicy Nowy Port. Artystka postrzega siebie jako moderatorkę, oddelegowując większą część kompetencji grupie zaangażowanych w projekt uczestników i uczestniczek / współautorów i współautorek. Działania w ramach „Zapisków dzielnicy” stanowią pewnego rodzaju laboratorium badające społeczny i kulturowy obszar dzielnicy. Celem projektu jest demokratyzacja przestrzeni, jej ponowne odkrycie i przedefiniowanie roli jej mieszkańców. Poszukiwania artystki oraz współautorów i współautorek stanowią proces zawłaszczania tych rejonów miasta, które mentalnie i fizycznie są nieobecne w debacie publicznej.
 
Czasopismo NOWY PORT żyje
W ramach pierwszej, badawczej części projektu artystka przeprowadziła serię spotkań i dyskusji z mieszkańcami omawiając sposoby aktywnego kształtowania najbliższego otoczenia. Wspólnie zdecydowano aby wydać czasopismo NOWY PORT żyje – pierwsza wspólna produkcja miała premierę w przestrzeni publicznej dzielnicy i okolic jesienią 2014 roku. Bezpłatna, powstała wspólnymi siłami gazeta rozeszła się błyskawicznie, ciesząc się zainteresowaniem Czytelników i Czytelniczek.
Tytuł, tematy, forma graficzna oraz zawartość gazety powstały po serii otwartych spotkań, spacerów po okolicy, dyskusji w grupie, a także warsztatów z zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy, zajęć dziennikarskich i architektonicznych. Powstałe teksty są wyrazem indywidualnych zainteresowań autorów i autorek -  i poruszają problematyką związaną z miejscem zamieszkania – Nowym Portem.
 
Obecnie istnieją już trzy numery czasopisma – najnowszy został wydrukowany i rozprowadzony na początku sierpnia 2016 roku. Podobnie jak w poprzednich edycjach pisma NOWY PORT żyje grupa uczestników projektu starała się i w tym roku podzielić z odbiorcami nieodkrytymi, dawnymi historiami, wspomnieniami i lokalnymi pamiątkami, a także zaprezentować swoje kolejne pomysły na zmiany w przestrzeni dzielnicy.
 
 
Dotychczasowi uczestnicy i współpracownicy: Celina Draniczarek, Alicja Mianowska, Tadeusz Szymański, Iwona Kwiatkowska, Mariusz Roman, Anna Olejniczak, Krzysztof Jachimowicz, Agnieszka Graczyk, Agnieszka Zielińska, EMZI, Janina Karnas, Arkadiusz Łapiński, Jarosław Waśniewski, Jarosław Michalak, Zdzisława Małolepsza, Michał Adam Witkowski, Joanna Walkiewicz, Iwona Chudowicz.

Redakcja gazety NOWY PORT żyje: Barbara Piórkowska, Alicja Mianowska, Aleksandra Księżopolska, Lila Schally-Kacprzak, Grete Aagaard.

Zdjęcia: Alicja Mianowska, Adam Graczyk, Youngdon Jung (artysta rezydent przebywający w CSW „Łaźnia” w 2014 roku), Roman Lietke, Przemysław Kokot, Ireneusz Paszkowski, Michał Adam Witkowski, Agnieszka Baranowska, Bogna Kociumbas i Michał Szymończyk (materiały Instytutu Kultury Miejskiej).

W ramach projektu zostały zorganizowane następujące warsztaty:
Dziennikarskie: Barbara Piórkowska
Zarządzanie projektami oraz pozyskiwanie funduszy: Katarzyna Werner
Architektoniczne: Przemysław Wróbel, Maciej Nitka

Projekt został zrealizowany w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt dofinansowano także ze środków: City of Aarhus, Danish Arts Foundation
 
 
 
 
+ Więcej
Zobacz także
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła