23.07 - 31.10.2018
ŁAŹNIA 2
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk - Nowy Port

Rezydencja artystyczna: Joshua Schwebel

lipiec - październik 2018
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Rezydencja artystyczna: Joshua Schwebel
 
lipiec - październik 2018
 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
 
 
 
‘Eksmisje’ Joshuy Schwebela jest efektem długoterminowej rezydencji artystycznej, którą artysta rozpoczął w 2016 roku. Jest on częścią projektu ‘Artecitya’, który skupia się na różnorodności przemian przestrzeni miejskich i związanych z nimi transformacji społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Działania przeprowadzone w ramach ‘Artecitya’  miały na celu analizę lokalnej problematyki oraz poznanie specyfiki miejsca.
 
Propozycja artysty stoi niejako w opozycji – Joshua Schwebel podkreśla i kwestionuje brak możliwości zaangażowania się przez osobę z zewnątrz w lokalną problematykę, zrozumienia  kontekstu dzielnicy. Artysta zaproponował działanie podające w wątpliwość funkcje jakie spełniają centra sztuki w programach rewitalizacji zwracając uwagę na instrumentalizację sztuki i jej rolę w procesach gentryfikacyjnych. Liczne wizyty studyjne, które artysta przeprowadził w ciągu ostatnich dwóch lat oscylowały wokół problemów słabego dialogu pomiędzy lokalnymi podmiotami oraz małego zainteresowania mieszkańców sztuką współczesną.
 
Jego propozycja zakłada tymczasową relokację pracowników, wymianę biur między trzema lokalnymi organizacjami na okres miesiąca. W ramach Eksmisji współpraca ma się odbyć pomiędzy pracownikami CSW ŁAŹNIA oraz Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku i Stowarzyszenia 180 Stopni. Stymulacja kontaktów między pracownikami różnych placówek stanie się pretekstem do poruszenia bardziej aktualnych tematów i stworzy dynamikę do wymiany. Będzie to także narzędzie dla dzielenia się zasobami, budowania społeczności, organizowania innego wymiaru współpracy i płaszczyzny rozwiązywania problemów. Celem Eksmisji jest ponownie określenie funkcji jaką pełni CSW ŁAŹNIA w dzielnicy oraz podkreślenie jej obecności.
 
Rezydencja odbywa się w ramach projektu „Artecitya”, finansowanego z programu Kreatywna Europa 2014-2020.
 
Fot. Adam Bogdan
 
+ Więcej
Zobacz także
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła