20.03 - 17.05.2019
ŁAŹNIA 2
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk - Nowy Port

STRASBURG 2019

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz ze stowarzyszeniem Apollonia – European Art Exchanges w Strasburgu oraz Miastem Strasburg ogłasza nabór na trzymiesięczny pobyt rezydencyjny dla artystów w Strasburgu, w okresie październik – grudzień 2019.

Temat tegorocznej rezydencji odwołuje się do zjawiska rosnącego ekstremizmu i aktów nienawiści. Codzienne przejawy przemocy i procesy rozwarstwiania się społeczeństwa składają się na świat, w którym funkcjonujemy. Świat gdzie społeczna odpowiedzialność obliguje do podjęcia aktywnej postawy.

 

Rezydencją artystyczną pragniemy włączyć się w obchody ogólnopolskiego Roku Antyfaszystowskiego będącego ogólnopolską inicjatywą koalicji instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, kolektywów oraz artystów, artystek, aktywistów i aktywistek. Stanowi kolektywny wyraz niezgody na gloryfikację wojny, kult przemocy, autorytaryzm, nacjonalizm, nietolerancję, mizoginię, homofobię i rasizm, które prowadzą do dewastacji sumień, wspólnoty ludzkiej i środowiska naturalnego. Koalicja kieruje się etosem równości, wolności i solidarności wszystkich ludzi oraz troski o istoty nieludzkie.

 

Program Roku Antyfaszystowskiego jest organizowany oddolnie. Składa się na niego szereg antyfaszystowskich i antywojennych wydarzeń kulturalnych oraz działań społecznych, które są organizowane w całej Polsce od 1 września 2019 roku (80. rocznica wybuchu II wojny światowej) do 8 maja 2020 roku (75. rocznica jej zakończenia). Więcej informacji o inicjatywie tutaj.

 

Nabór na rezydencję artystyczną w Strasburgu odbędzie się w drodze konkursowej. Wstępnej selekcji dokona jury powołane z ramienia CSW ŁAŹNIA, następnie spośród grupy artystów zakwalifikowanych do następnego etapu ostatecznego wyboru dokona jury w Strasburgu.

W poprzednich edycjach wśród polskich artystów biorących udział w programie znaleźli się: Dominika Skutnik, Dorota Walentynowicz, Michał Pecko, Angelika Fojtuch, Grzegorz Stefański, Urszula Kozak, Eliza Proszczuk, Julita Wójcik. W Gdańsku gościliśmy: Ahmeta Dogana, Patricka Bognera, Jia Qiu, Dorothee Haller, Yiumsiri Vantanapindu, Stephane Clor, Elise Alloin, Hélène Thiennot.

 

Miasto Strasburg zapewnia wybranemu artyście zakwaterowanie oraz pracownię w Strasbourgu.


CSW ŁAŹNIA zapewnia wybranemu artyście:

grant w wysokości 4000,00 PLN netto miesięcznie – obejmujący koszty utrzymania oraz materiały niezbędne do realizacji projektu.

*Ubezpieczenie oraz przejazd artysty z Polski do Strasburga i z powrotem, a także ewentualny transport powrotny swoich prac artysta musi opłacić we własnym zakresie.

 

Warunki uczestnictwa:
1/ Wiek powyżej 25 lat.
2/ Znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
3/ Przesłanie na adres rezydencje@laznia.pl aplikacji do dn. 17.05.2019 (z dopiskiem „Strasburg 2019” w temacie e-maila).

 

UWAGA: nie ma żadnych ograniczeń odnośnie mediów, którymi posługuje się artysta/artystka

 

W skład aplikacji powinny wchodzić:
- list, przedstawiający motywację artystki/artysty;
- CV;
- portfolio;
- zarys tematu, który artystka/artysta pragnie podjąć podczas rezydencji.

Pierwsza aplikacja może być złożona w języku polskim. Następnie, wybrani do kolejnego etapu naboru artyści zostaną poproszeni o przesłanie dokumentów w języku angielskim lub francuskim.

 

Kontakt:
rezydencje@laznia.pl

 

Strona Apollonia - European Art Exchanges

 

Fot. CaldodeCultivo, Black Venus Protest

 

 

+ Więcej
CaldodeCultivo - Black Venus Protest
Zobacz także
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła