21.05.2019
Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1

CSW ŁAŹNIA jako dzieło sztuki publicznej. Dyskusja wokół obchodów 20-lecia istnienia CSW ŁAŹNIA

CSW ŁAŹNIA jako dzieło sztuki publicznej. Dyskusja wokół obchodów 20-lecia istnienia CSW ŁAŹNIA

Spotkanie: wtorek 21 maja o 18:00
Uczestnicy: Małgorzata Cackowska, Jadwiga Charzyńska, Jacek Dominiczak, Paweł Leszkowicz, Aleksandra Litorowicz, Krzysztof Polkowski, Monika Popow
Moderator: Edwin Bendyk

W 2018 roku Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia obchodziło 20-lecie swojej działalności, spotkanie w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności jest rodzajem podsumowania obchodów. Przedstawione zostaną na nim publikacje, które wydane zostały z okazji jubileuszu m.in. dwutomowa publikacja analizująca program edukacyjny i wystawienniczy galerii.

Spotkanie będzie jednak głównie pretekstem do dyskusji o transformacji, zmianach jakie zaszły w rzeczywistość artystyczno-miejskiej Gdańska. Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA powstało jako jedna z pierwszych publicznych placówek artystycznych założonych w Polsce po 1989 roku, dacie ustrojowej zmiany.

 

Podczas dyskusji przeanalizujemy:

- jak ewoluował program placówki

- jak historia Łaźni i dzielnic, w których ulokowane są budynki instytucji wpisuje się w zmiany, które zachodzą w urbanistyce, sztuce i kulturze w Gdańsku,

- jaką rolę pełni sztuka w przestrzeni publicznej,

- jaką postawę powinny zająć środowiska twórcze wobec procesów rewitalizacji i gentryfikacji

- jak środowisko artystyczne Gdańska wpisuje się w obraz najnowszej sztuki polskiej.

 

Porozmawiamy o:

- polityce kulturalnej miasta, roli turyzmu,

- Łaźni w kontekście innych instytucji kultury w Trójmieście

- współpracy międzynarodowej,

- promocji sztuki polskiej,

- finansowaniu instytucji kultury

 

W panelu wezmą udział:

Małgorzata Cackowska – badaczka edukacji, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Pedgogiki Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor książki Sztuka-partycypacja-rewitalizacja. XX lat Działalności edukacyjnej CSW ŁAŹNIA - wydanej z okazji 20-lecia instytucji

 

Jadwiga Charzyńska – absolwentka PWSSP (obecnie ASP), od 2004 roku dyrektor CSW Łaźnia

 

Jacek Dominiczak – architekt i urbanista, obecnie związany z ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Projektowania Wnętrz Miejskich, autor projektu wnętrza CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie.

 

Paweł Leszkowicz – historyk sztuki, autor książek o sztuce współczesnej, niezależny kurator, redaktor książki Łaźnia jako dzieło sztuki publiczne – wydanej z okazji 20-lecia CSW ŁAŹNIA

 

Aleksandra Litorowicz – kulturoznawczyni, twórczyni portali o sztuce w przestrzeni publicznej puszka.waw.pl oraz sztukapubliczna.pl. Wykładowczyni School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Związana z Magazynem Miasta i Notesem na 6 Tygodni.

 

Krzysztof Polkowski – malarz, pedagog, absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, od 2016 roku rektor gdańskiej ASP.

 

Monika Popow – filolog, badaczka procesów społecznych oraz kultury. Pracuje w Stowarzyszeniu 180 Stopni w Nowym Porcie w Gdańsku.

 

Moderator

Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne.

 

 

 

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

Obecnie instytucja pojawia się w wielu rankingach jako jedna z najważniejszych instytucji wystawienniczych w Polsce. W roku 2012 CSW ŁAŹNIA zostało zaliczone do 400 najciekawszych miejsc prezentujących sztukę współczesną na świecie, w publikacji Art Spaces Directory (Wydawca: nowojorskie New Museum of Contemporary Art.), Piotr Sarzyński w tygodniku „Polityka” umieścił ją wśród 20 najlepszych muzeów i galerii prezentujących sztukę współczesną w Polsce.

CSW ŁAŹNIA za główny cel stawia sobie prezentację i upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki współczesnej będącej częścią światowego dziedzictwa kultury poprzez ukazywanie najnowszych zjawisk w sztuce w procesie ich przemian, reagowanie na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne oraz edukację prowadzoną w tym kontekście poprzez organizację wystaw, wymiany artystycznej, nowatorskich programów edukacyjnych, konferencji naukowych, wykładów, koncertów i pokazów filmowych.

 

Główne linie programu CSW Łaźnia to:

- art. and science: prezentacja nurtu sztuki współczesnej lokującego się na granicy twórczości artystycznej i działalności naukowej

- sztuka w przestrzeni publicznej: analiza strategii artystów pracujących poza kontekstem galerii

- współpraca międzynarodowa: realizowana w ramach programu rezydencyjnego, projektów międzynarodowych oraz promocji polskich artystów poza granicami kraju

- edukacja artystyczna

 

Publikacje wydane z okazji 20-lecia CSW ŁAŹNIA

 

"CSW ŁAŹNIA jako dzieło sztuki publicznej" pod red. Pawła Leszkowicza

Książka, będąca kontynuacją publikacji "ŁAŹNIA. Architektura, sztuka i historia" wydanej w 2008 roku, opowiada dalszą historię instytucji, która w zeszłym roku obchodziła swoje dwudziestolecie. Jest to wydawnictwo jubileuszowe, celebrujące pewien etap i podsumowujące go. Najważniejszym wydarzeniem, do którego doszło w drugiej dekadzie istnienia instytucji, jest otwarcie w 2012 roku nowego oddziału CSW ŁAŹNIA 2 Centrum Edukacji Artystycznej w umiejscowionej daleko od centrum gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Dlatego większość tekstów w tym tomie zostało poświęconych tej nowej ekscytującej lokalizacji i jej otoczeniu.

Fragment tekstu Pawła Leszkowicza pt. ŁAŹNIA jako dzieło sztuki publicznej / Łaźnia as a Public Artwork

 

"Sztuka-partycypacja-rewitalizacja XX lat działalności edukacyjnej CSW ŁAŹNIA" pod red. Małgorzaty Cackowskiej

Autorzy poświęconej jubileuszowi CSW Łaźnia książki realizują w swojej refleksji reguły nowej humanistyki, nie przyjmują teorii, która określa charakter ich działań, ale raczej stanowi rezultat organizowanych doświadczeń, jest refleksją, namysłem tworzonym post (m.in. post-antropologicznym, post-ludzkim, uwzględniającym także instytucje, rzeczy, zwierzęta). To niejako „praktyka teoretyczna” angażująca nowe formy działania dla nowych form bycia w świecie. Dlatego też przyjęty przez Autorów kierunek działania-myślenia ma odmienną od naukowej „empatyczną epistemologię”, raczej poetykę przekraczającą dostępny poznawczy aparat teoretyczny. Współtwórcy książki, badacze, performersi, kuratorzy, artyści, edukatorzy – wpisują się w doświadczenia nowej humanistyki, angażując sztukę w tworzenie wspólnoty ludzi aktywnych, myślacych, zainteresowanych światem, a szczególnie środowiskiem lokalnym gdańskiego Dolnego Miasta i Nowego Portu. Wychodzą naprzeciw problemom „bycia ludzi w świecie”, ich „milczącej” egzystencji i niepełnosprawnej kondycji, podejmują też tematy dotyczące dzielnicy miasta i jej bytów, instytucji, przyrody i relacji natura–kultura.

Wszystko to w celu zabezpieczenia ich przetrwania oraz z myślą o ich emancypacyjnej kondycji, kreatywnym współżyciu i ochronie przed instrumentalną, konsumpcyjną dewastacją.

Z recenzji dr hab. Ewy Rodziewicz

 

Książki wydane w 2018 roku są kontynuacją publikacji wydanych w 2008 "Łaźnia. Architektura, sztuka i historia" (red. Paweł Leszkowicz) oraz "Łaźnia. Sztuka w projektach zmiany społecznej" (red. Małgorzata Cackowska)

 

Spotkanie zorganizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności.

+ Więcej
Zobacz także
Partnerzy
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła