02.02.2019
ŁAŹNIA 1
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto

Rok Antyfaszystowski – sesja robocza

Rok Antyfaszystowski jest ogólnopolską inicjatywą koalicji instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, kolektywów oraz artystów, artystek, aktywistów i aktywistek. Za cel stawia sobie upamiętnienie zmagań dawnych antyfaszystek i antyfaszystów oraz sprzeciw wobec powrotu do sfery publicznej ruchów neofaszystowskich oraz takich, które dokonują apologii faszystowskich idei, dyskursów i praktyk. Stanowi kolektywny wyraz niezgody na gloryfikację wojny, kult przemocy, autorytaryzm, nacjonalizm, nietolerancję, mizoginię, homofobię i rasizm, które prowadzą do dewastacji sumień, wspólnoty ludzkiej i środowiska naturalnego. Koalicja kieruje się etosem równości, wolności i solidarności wszystkich ludzi oraz troski o istoty nieludzkie.

Program Roku Antyfaszystowskiego jest organizowany oddolnie. Składa się na niego szereg antyfaszystowskich i antywojennych wydarzeń kulturalnych oraz działań społecznych, które są organizowane w całej Polsce od 1 września 2019 roku (80. rocznica wybuchu II wojny światowej) do 8 maja 2020 roku (75. rocznica jej zakończenia).

Spotkanie koalicji w Gdańsku 2 lutego 2019 r. to kolejny z serii odbywających się w różnych miastach Polski zjazdów, podczas których uczestniczki i uczestnicy inicjatywy dyskutują i pracują nad jej kształtem, prezentują propozycje wydarzeń i działań do programu oraz sieciują się i nawiązują współpracę. Całodniowe warsztaty w CSW Łaźnia poświęcimy głównie zagadnieniu strategii komunikacyjnej Roku Antyfaszystowskiego, czyli wspólnemu namysłowi nad tym, jak demaskować faszyzm, przekonywać nieprzekonanych, wyjść poza własną bańkę i przywrócić antyfaszyzmowi należne miejsce w debacie publicznej.

 

Sesja jest zamknięta dla dotychczasowych uczestników i uczestniczek Roku Antyfaszystowskiego.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do inicjatywy sam/sama lub ze swoją organizacją/instytucją/grupą nieformalną, prosimy o kontakt pod adres mailowy: kontakt@rokantyfaszystowski.org

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Roku Antyfaszystowskiego na oficjalnej stronie internetowej i na Facebooku.

+ Więcej
Zobacz także
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła