A A A
Przycisk Menu
zarejestruj się ikonazaloguj się ikona
27.11 - 07.12.2017
ŁAŹNIA 1
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto

Z KULTURĄ: Teoria i estetyka fotografii cyfrowej

Piotr Zawojski
Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego; Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

5 grudnia 2017, 19:00
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1, Gdańsk Dolne Miasto

Wstęp wolny

Piotr Zawojski
Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego; Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Teoria i estetyka fotografii cyfrowej

5 grudnia 2017, 19:00
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1, Gdańsk Dolne Miasto

Wstęp wolny | Wydarzenie na FB
 

 

 

Celem przygotowanej przez Piotra Zawojskiego antologii tekstów o teoretycznych i estetycznych zagadnieniach fotografii cyfrowej jest możliwie szerokie zaprezentowanie współczesnego piśmiennictwa poświęconego przemianom fotograficznego medium, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu, jaki fotografia cyfrowa wnosi do cybersztuki i – szerzej – cyberkultury.

 

Przybliżenie polskiemu czytelnikowi tekstów reprezentatywnych dla refleksji towarzyszącej narodzinom nowego medium i jego rozwojowi, przemianom oraz różnorodnym formom może stać się także rodzajem niezbędnego wyposażenia tekstowego dla wszystkich tych, którzy skupiają swoją uwagę na przemianach współczesnej kultury audiowizualnej. W antologii pomieszczone zostały teksty autorów reprezentujących różne dyscypliny badawcze, rozmaite perspektywy badania i opisu fotografii cyfrowej, różnorodne optyki i konteksty naukowe.

 

Fotografia   cyfrowa jest najbardziej widocznym przejawem „cyfryzacji” kultury w epoce dominacji kodu binarnego i epoki komputera jako hipermedium. Antologia adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych współczesną kulturą audiowizualną. Do wszystkich tych, których zajmują losy obrazów w epoce cyfrowej, a zatem filmo- i medioznawców, teoretyków i praktyków fotografii, kulturoznawców oraz badaczy kultury wizualnej. W wybranych tekstach pojawiają się bowiem nie tylko kwestie wąsko   pojętej   problematyki   fotografii   digitalnej,   ale   dotyczą   one   bardzo   rozmaitych kontekstów globalnie pojętej kultury obrazu w epoce mediów cyfrowych.

 

Zapewne teoria fotografii cyfrowej nie doczekała się jeszcze tej miary autorów jak Susan Sontag, Roland Barthes czy Vilém Flusser, których prace uznawane są dziś za pozycje klasyczne w odniesieniu do fotografii tradycyjnej. Jednakże zgromadzenie w antologii tekstów takich autorów   jak   Michael   Punt,   Martin   Lister,   Peter   Lunenfeld,   William   J.   Mitchell,   Lev Manovich, Mark B. Hansen, Roy Ascott, Fred Ritchin czy Geoffrey Batchen – by wymienić tylko niektórych autorów rozpraw zamieszczonych w antologii – można uznać za doskonały przegląd różnych optyk i strategii badania fotografii cyfrowej.

✳️ ✳️ ✳️
 

Piotr Zawojski – profesor UŚ, dr hab. pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się problematyką fotografii, filmu i kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury. Autor książek „Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), „Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik” (2007), „Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii” (2010), „Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów” (2012) oraz „Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji” (2016). Redaktor naukowy „Ku filozofii fotografii Viléma Flussera” (2004, 2015) oraz tomów „Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii” (2010), „Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu” (2015) oraz „Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów” (2015). Twórca antologii „Teoria i estetyka fotografii cyfrowej” (2017).

www.zawojski.com

 
+ Więcej
Strzałka w lewo Strzałka w prawo
Zobacz także
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła