Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz
01.02 - 20.12.2019
ŁAŹNIA 1
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto

Piątek Sztuka

projekt realizowany w miesiącach luty-grudzień 2019
każdy piątek, godz. 16.00 - 19.00
Nie obowiązują zapisy

bezpłatne

Piątek Sztuka to cykl regularnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta. W ramach autorskiego cykl spotkań ze sztuką, na którym prezentowane są różne rodzaje aktywności artystycznej sięgające do technik i nurtów sztuki XXI wieku. Projekt jest realizowany jako cotygodniowe spotkania z wybranym obszarem sztuki współczesnej. Chodzi o szerokie spektrum aktywności artystycznej w sferze działań wizualnych m. in. teatru, kina czy komiksu. Prezentacja technik i form wyrazu artystycznego jest połączona z warsztatami pozwalającymi wybrać własne sposoby ekspresji. Zajęcia budzą naturalną potrzebę tworzenia, która drzemie w każdym człowieku. Na każdym etapie trwania projektu uczestnikom jest zapewniona opieka i wsparcie psychologiczne.

 

W efekcie prowadzone są aktywności o walorach socjoterapeutycznych wspomagających rozwój psychospołeczny. Umożliwia to kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i konstruktywnego reagowania w trudnych sytuacjach rówieśniczych. Podjęte działania służą rozwojowi świadomej kontroli zachowań i umiejętności dążenia do celu poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego w formie nagród za osiągnięcia, zaangażowanie oraz poprawne zachowanie.


Uczestnicy warsztatów przejawiający trudności emocjonalno-społeczne lub edukacyjne mogą skorzystać z indywidualnej rozmowy wspierająco-wychowawczej. W sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba dodatkowo zostaną objęci psychoedukacją bądź innymi możliwymi formami pomocy psychologicznej. Dodatkowo dzieci z niepełnosprawnościami otrzymują stosowne wsparcie, tak by wyrównać ich szanse na tle grupy rówieśniczej a w efekcie, by mogły doświadczyć edukacyjno-terapeutycznych aspektów kontaktu ze sztuką. Projekt ma ponadto umożliwić poznanie aktualnych trendów w sztuce, przybliżyć przez kontakt z twórcami proces powstawania dzieł sztuki, a także pobudzić kreatywność i chęć twórczej ekspresji wśród odbiorców projektu. Chcemy by uczestnicy projektu przeistoczyli się z biernych obserwatorów sztuki w aktywnych i świadomych współtwórców kultury. Raz w miesiącu spotkanie poprzedzone będzie seansem filmowym.
 

Warsztaty „Piątek Sztuka” są realizowane w ramach projektu „Dolne Miasto. W Centrum” sfinansowanego ze środków Miasta Gdańska.

+ Więcej
Zobacz także
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła