Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz
17.01 - 31.08.2019
ŁAŹNIA 2
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk - Nowy Port

Inkubator AIR

Projekt realizowany we współpracy z:
Fondazione Modena Arti Visive, Modena, Włochy
Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

W 2019 roku CSW ŁAŹNIA rozpoczyna program Inkubator AIR* – skierowany do młodych artystów. Już w marcu w Gdańsku będziemy gościć rezydenta z Fondazione Modena Arte Visive z Modeny. Do maja 2019 roku gdański artysta, będzie miał okazję wziąć udział w rezydencji we Włoszech. Z kolei latem tego roku, dwóch artystów: Julia Tymańska (ASP Gdańsk) oraz Krzysztof Mętel (ASP Poznań) wezmą udział we wspólnej rezydencji w CSW ŁAŹNIA.

Inkubator AIR ma za zadanie stworzenie dla młodych artystów warunków do poszukiwania inspiracji i rozwijania twórczej pracy. Zakłada spotkania z kuratorami, krytykami sztuki i innymi artystami, które mogą stanowić moment weryfikacji, często będący ważnym elementem rozwoju kariery. Rezydencja stanowi platformę dzielenia się wiedzą, twórczych spotkań oraz wymiany intelektualnej. Program umożliwi artystom zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, da szansę uczestniczenia w wykładach, warsztatach i spotkaniach. Rezydencja artystyczna w ramach Inkubator AIR nie ma na celu produkcji nowych prac. Przede wszystkim ma stanowić okazję do refleksji, wzajemnego uczenia się, doświadczania miejsca. Oferując czas i przestrzeń, wolne od przymusu realizacji, umożliwi artystom szansę skupienia się na swojej twórczości oraz zostawi miejsce procesom, które nie mogłyby się zadziać w innych warunkach.

 

Inkubator AIR: Fundacja im. W. Fangora, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

W 2018 roku odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego im. Wojciecha Fangora, organizowanego przez wydział Malarstwa ASP w Gdańsku. Ideą było wyłonienie najciekawszych młodych artystów oraz promowanie ich twórczości.

Udział w nim wzięli absolwenci oraz studenci malarstwa II-V roku studiów, z uczelni z całej Polski. Oprócz Nagrody Głównej – fundowanej przez Fundację im. W. Fangora i Nagrody Specjalnej (fundowanej przez Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku), finaliści konkursu zostali nagrodzeni możliwością indywidualnej prezentacji prac w polskich miejscach wystawienniczych: BWA w Olsztynie, Krupa Gallery we Wrocławiu oraz Kolonii Artystów w Gdańsku. CSW ŁAŹNIA, wchodzące w skład jury konkursowego, przyznało dodatkową nagrodę w postaci rezydencji artystycznej dla Julii Tymańskiej (ASP Gdańsk) oraz Krzysztofa Mętela (ASP Poznań), która ma się odbyć latem tego roku.

 

Inkubator AIR: Fondazione Modena Arti Visive, Modena, Włochy; Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

W tym roku odbędzie się również pierwsza edycja rezydencji artystycznej, będącej efektem współpracy między CSW ŁAŹNIA, Fondazione Modena Arti Visive oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci lub absolwenci kierunków związanych z nowymi mediami będą mieli okazję odbycia około miesięcznego pobytu rezydencyjnego, uczestniczenia w zajęciach i korzystania z zaplecza oferowanego przez uczelnie artystyczne z Modeny i Gdańska. Wybrany student lub absolwent ASP w Gdańsku odbędzie wiosną 2019 swoją rezydencję w Fondazione Fotografia Modena – centrum wystawienniczym i edukacyjnym, całkowicie poświęconym fotografii i współczesnym metodom obrazowania. Międzynarodowa szkoła działająca w obrębie centrum, oferuje artystom pogłębioną analizę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu fotografii artystycznej i video artu. Natomiast pobyt rezydencyjny włoskiego artysty został zaplanowany na marzec 2019 i zostanie zrealizowany we współpracy z ASP w Gdańsku.

 

*Inkubator AIR jest częścią programu „Inkubator” CSW ŁAŹNIA, który ma on na celu prezentację i promocje młodej sztuki. Pokazuje to, co w niej najciekawsze, ujawnia tym samym nowy język sztuki. Jego celem jest ukazanie, zarówno odbiorcom, jak i kuratorom, olbrzymiego potencjału młodego pokolenia. Program jest otwarty na dyskusję, zakłada organizowanie prezentacji indywidualnych i grupowych, będących dobrym momentem do wymiany doświadczeń. Pragniemy, by „Inkubator” stał się platformą konfrontacji młodej sceny artystycznej i przyczynkiem do badań nad rodzącymi się w niej trendami.

 

fotografia: Bareun a.k.a. Woo  

+ Więcej
Zobacz także
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła