Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz
13.02 - 05.04.2020

Program rezydencyjny W788 / CSW ŁAŹNIA Edycja 2 – Doświadczanie zmysłami

Po inauguracji programu rezydencyjnego W788 w ubiegłym roku podczas wystawy Elżbiety Jabłońskiej „Znikając“ w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, jest nam miło poinformować, że Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz z Fundacją W788 ogłaszają drugi nabór na tygodniowy pobyt rezydencyjny dla artystów i artystek, który odbędzie się przy 788 kilometrze Wisły, w miejscowości Kozielec (koło Bydgoszczy).

Termin przesyłania zgłoszeń: 5 kwietnia 2020

W sąsiedztwie domu Eli Jabłońskiej i jej rodziny powstała przestrzeń dedykowana rezydencjom. W niewielkim domku artyści i artystki będą mieli okazję do swobodnej i samodzielnej twórczości. W ramach rezydencji możliwe jest przynajmniej jedno publiczne wydarzenie dedykowane lokalnej społeczności, które może przybrać dowolną formę, od otwartego spotkania czy projekcji, przez poprowadzenie warsztatu po bardziej nieformalne wydarzenia, takie jak na przykład wspólny posiłek.

Więcej informacji o W788: facebook.com/wisla788

 

W ramach współpracy CSW ŁAŹNIA i W788 drugi nabór rezydencyjny odbywa się pod hasłem Doświadczanie zmysłami, będącym częścią kilkuletniego projektu interdyscyplinarnego pod kuratelą Niny Czegledy (www.ninaczegledy.net) i wpisujący się tym samym w zainicjowaną w 2019 roku serię rezydencji artystycznych, w ramach których zaproszeni artyści i artystki pracują w obszarze badań zmysłów za pomocą dźwięku, zapachu, smaku, wzroku czy dotyku. Liczne działania artystyczno-badawczo-edukacyjne, w tym: wystawy, dyskusje, prezentacje, rezydencje artystyczne i warsztaty edukacyjne skupiają się na badaniu polisensorycznej percepcji otoczenia. Podsumowanie wszystkich działań nastąpi jesienią 2021 roku w CSW ŁAŹNIA w postaci wystawy.*

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie krótkiej prezentacji swojej twórczości w formie wizualnej – film do 5 minut lub pokaz slajdów (do 3 minut). Prosimy o dołączenie CV z danymi teleadresowymi. Od wybranych kandydatów i kandydatek będziemy prosili także o anglojęzyczne CV.

 

Adres do korespondencji: rezydencje@laznia.pl

Zgłoszenia można wysyłać do 5 kwietnia 2020

 

Zaproszeni artyści i artystki otrzymają:

- niezależną przestrzeń do pracy i mieszkania, z podstawowym wyposażeniem i działającym połączeniem internetowym;

- grant w wysokości 1500 zł netto – obejmujący koszty dojazdu, utrzymania, ubezpieczenia oraz materiały niezbędne do realizacji projektu. Ewentualny transport powrotny swoich prac artysta musi opłacić we własnym zakresie.

 

UWAGA: Dojazd do W788 – samochodem. Istnieje także możliwość odebrania artysty/artystki z dworca kolejowego. Najbliższy sklep oddalony jest o 2-3 km od miejsca rezydencji.

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane 3 osoby, które zaprosimy w okresie od maja do września br. na jednotygodniowy pobyt w Kozielcu. Dokładny termin wizyty zostanie ustalony indywidualnie.

Wyniki rezydencji zostaną ogłoszone nie później niż do 24 kwietnia 2020 roku, podczas otwarcia wystawy Elżbiety Jabłońskiej “ZNIKAJĄC/Rekonstrukcja” w CSW ŁAŹNIA.

 

Zespół z ramienia CSW ŁAŹNIA realizujący projekt: Aleksandra Księżopolska, Agnieszka Kulazińska, Lila Bosowska

Zespół z ramienia W788: Elżbieta Jabłońska, Wojciech Kotwicki, Emilia Orzechowska

 

O projekcie Doświadczanie zmysłami

Doświadczanie zmysłami stanowi próbę refleksji nad różnorodnością doznań zmysłowych. Przez długi czas nasze zmysły były uważane za całkowicie autonomiczne „moduły percepcyjne”, z których każdy funkcjonował niezależnie. Ostatnie badania pokazały jednak, że nasze doświadczenia percepcyjne są formowane przez różnorodne, złożone interakcje między poszczególnymi zmysłami. Testy kliniczne wskazują, że są one nie tylko połączone, ale także, że nasze postrzeganie zdarzeń wzrokowych, słuchowych lub dotykowych może zostać radykalnie zmienione przez informacje pochodzące z innych zmysłów.

Kuratorką projektu jest Nina Czegledy – artystka, kuratorka, pedagożka. Pracuje na arenie międzynarodowej w ramach interdyscyplinarnych projektów łączących sztukę, naukę i nowe technologie. Interesuje się zmieniającym postrzeganiem ludzkiego ciała i jego otoczenia, jak również zmianami obowiązującego paradygmatu w sztuce. Ma za sobą bogate doświadczenie wystawiennicze i publikacyjne/wydawnicze, jest laureatką licznych nagród za swoje prace artystyczne. Inicjowała i prowadziła szereg warsztatów, konferencji i festiwali na całym świecie.

 

* Istnieje możliwość prezentacji powstałych prac jako wydarzeń towarzyszących wystawie Doświadczanie zmysłami jesienią 2021 roku. Szczegóły zostaną ustalone w wyniku indywidualnych rozmów z artystkami i artystami.

+ Więcej
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła