Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz
01.09.2020 - 31.01.2022

Rezydencja Oswaldo Maciá Emilia Leszkowicz Chris Bean

Rezydencja Art + Science: Oswaldo Maciá, Emilia Leszkowicz oraz Chris Bean
Projekt „STUDIOTOPIA. Spotkanie sztuki i nauki w czasach Antropocenu”
Wrzesień 2020 – Styczeń 2022

W ciągu blisko dwuletniej rezydencji, zaproszeni do projektu artyści i naukowcy otrzymają wyjątkową możliwość współpracy, opartej na dzieleniu się wiedzą i wypracowywaniu wspólnych działań. Program ma na celu zachęcenie naukowców do wymiany pomysłów, wiedzy i naukowej metodologii z międzynarodowymi artystami wizualnymi. Rezultaty, stworzone koncepcje i materiał zebrany podczas badań zostanie zaprezentowany podczas wystaw w wybranych partnerskich instytucjach na terenie Europy, w tym w CSW ŁAŹNIA, w pierwszej połowie 2022 roku.

 

Do gdańskiej rezydencji zaproszony został Oswaldo Maciá, prezentujący na całym świecie rzeźbiarskie instalacje olfaktoryczno-akustyczne. Jego prace znajdują się w międzynarodowych kolekcjach muzealnych, w tym w Tate Britain i Daros Latinamerica. W 2015 roku artysta został wybrany przez międzynarodowe jury do realizacji pracy dla miasta Bogota. „Scenario in Construction” to pierwsza rzeźba dźwiękowa w przestrzeni publicznej na półkuli południowej.

W swoich pracach Oswaldo Maciá używając obrazów, przedmiotów, dźwięków i zapachów, tworzy przestrzeń prowokującą do przemyśleń. Jak sam stwierdza w swoim manifeście, stara się stymulować pytania i podważać otrzymane odpowiedzi.

Artystę interesuje analiza sposobów postrzegania rzeczywistości za pomocą różnych zmysłów. Co dzieje się w naszym umyśle i ciele, gdy odbieramy sygnały z receptorów. W jaki sposób są one przetwarzane przez nasz mózg?

 

W wyniku otwartego naboru przeprowadzonego wiosną 2020 roku, do wspólnej rezydencji wybrana została dwójka naukowców:

 

Emilia Leszkowicz, elektrofizjolożka, pracowniczka naukowa Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Biologii, Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka. Naukowczyni posiada bogate doświadczenie w nagraniach in vivo u zwierząt, oraz w badaniach funkcjonalnego rezonansu magnetycznego mózgu (fMRI) u ludzi. Główne zainteresowania badawcze Leszkowicz to neuronowe podstawy społecznych wartości ludzkich i rytm hippokampowy theta. Jej ostatnie badania wykazały, że wartości ludzkiej autotranscendencji, które mają na celu zachowanie i wzmocnienie dobrobytu innych i natury, są związane z miejscem mózgu, gdzie „ja rdzenne” jest prawdopodobnie reprezentowane, tj. w środkowych regionach korowych. Wspólnie z współpracownikami podczas prowadzonych badań udowodnili, że konflikt psychologiczny przy wyborze pomiędzy kompatybilnymi (np. przyjaźń i przebaczenie) a przeciwstawnymi (np. ciekawość i stabilność) wartościami ludzkimi, ma sygnaturę neuronową i jest związany z silniejszą aktywacją w dodatkowym obszarze ruchowym i innych regionach mózgu często związanych z konfliktem (Leszkowicz i in., 2017)

 

Chris Bean (Irlandia) jest profesorem i przewodniczącym katedry Geofizyki w Dublin Institute for Advanced Studies. Jego zainteresowania badawcze obejmują kwantyfikację mikrosejsmicznego szumu tła generowanego przez fale oceaniczne, estymację parametrów fal oceanicznych na podstawie mikrosejsmiczności, czasowe monitorowanie słupa wody i właściwości dna morskiego z wykorzystaniem zjawiska sejsmiczno-akustycznego szumu tła. Publikował wielokrotnie w temacie mikro-sejsmiczności związanej z niewydolnością materiałów słabych, zwłaszcza w wulkanach.

 

STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozwoju Europy poprzez połączenie w jednym projekcie podejść charakterystycznych dla nauki i sztuki. Głównym celem projektu jest promocja i zwiększenie współpracy pomiędzy instytucjami kultury a ośrodkami badawczymi, uniwersytetami, laboratoriami innowacji, twórcami i obywatelami Europy. Jest on wspólnym przedsięwzięcie ośmiu europejskich instytucji kultury: Center for Fine Arts (BOZAR) oraz GLUON w Brukselii, Ars Electronica w Linzu, Cluj Cultural Centre w Kluż, Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, Onassis Cultural Centre w Atenach, Vrije Universiteit Amsterdam i Laboral w Gijon.

 

W ramach projektu zaplanowanego na lata 2019 - 2022 ma miejsce szereg działań tworzonych we współpracy z uczestniczącymi w projekcie instytucjami partnerskimi. Są to: rezydencje, wystawy, pop-up labs, warsztaty i rozmowy. Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości oraz wspieranie kreatywnych i krytycznych refleksji na temat wyzwań środowiskowych, przed którymi obecnie stoi nasze społeczeństwo.

 

STUDIOTOPIA jest współfinansowana z programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

#studiotopia #artandscience #sustainabledevelopment

+ Więcej
Partnerzy
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła