Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz
31.07.2020
wydarzenie online

REA, RAJA, WE-RKA, HONO-RATA

REA, RAJA, WE-RKA, HONO-RATA
spotkanie wokół książki Reborn Dogs. Nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego_cz.1

spotkanie z Weroniką Teplicką-Reą, Honoratą Martin-psice, Rają-orangutanicą opiekunem Rai Michałem Cichoniem
prelegentki: dr Dorota Łagodzka i Magdalena Swacha

spotkanie: 31 lipca o 17.30
Facebook CSW ŁAŹNIA

panel dyskusyjny

Na spotkaniu poruszona zostanie kwestia samego dzieła sztuki jako odzwierzęcego wytworu, oraz jego akceptacji będącej konsekwencją sytemów emocjonalnych ludzkich i nie-ludzkich obserwowanych w środowisku codziennego przebywania. Dziełem tym może być kawałek szmaty, obrazu, ale i kartka papieru zarysowana kredką świecową czy dźwięk, szczekanie, komunikat.

„Miernikiem dzieła sztuki pozostają doświadczenia codzienności czy współoddziaływanie Rai, a nawet nauka trzymania narzędzi rysunkowych, badanie zdolności motorycznych i integralności sensorycznej czy poziom emocji towarzyszących działaniu. W rezultacie tematem analizy twórczości Rai będzie nie tylko efekt wizualny w postaci rysunków, ale i kontekst ich powstania, czyli jej rodzaj estetyki, emocje i proces działania. Analizując to w tak szeroki sposób, dochodzimy do współdziałania, współodczuwania, współbycia, a co za tym następuje współinterpretacji.” (cyt. z ksiażki, M. Swacha)

 

Poza ludzką rejestracją i odbiorem dzieł sztuki pozostają wspólne emocje, które dzielimy ze zwierzętami w taki sposób, że możemy odczuwać i rozumieć sztukę z szerszej perspektywy w pełni zwierzęcej i akceptowalnej:

„Z punktu widzenia współczesnych badań nad sztuką ludzką proces twórczy może być równie ważny lub niekiedy ważniejszy niż jego materialny rezultat. Jest to oczywiste w przypadku performance’u, lecz ma znaczenie także w odniesieniu do malarstwa gestu i w zasadzie do każdego obrazu, w którym ślad pędzla nie został zatuszowany, lecz celowo ukazany, a w związku z tym jest świadectwem ruchu. Ponadto kwestia świadomości i wagi obiektu dla jego twórczyni lub twórcy niekoniecznie musi decydować o wartości artystycznej. Niezależnie od tego, na ile Raję interesują gotowe rysunki, dla mnie – przy próbie opisu – okazały się estetycznie fascynującą dokumentacją wizualnej różnorodności śladów ruchów jej dłoni. Im więcej przyglądam się malarstwu człekokształtnych, tym mniej widzę powodów, by nie porównywać go z twórczością ludzkich dzieci, z art brut, a także ze sztuką abstrakcyjną. Nie stawiając jednoznacznej tezy, coraz bardziej skłaniam się ku nazywaniu twórczości rysunkowej i malarskiej małp sztuką bez cudzysłowu i znaku zapytania.” (cyt. z ksiażki D.Łagodzka)

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

31.07 REBORN DOGS_ REA, RAJA, WE-RKA, HONO-RATA cz.1

FACEBOOK.COM/CSW_LAZNIA

 

17.30 otwarcie spotkania, Magdalena Swacha i Dorota Łagodzka

17.50 - 18.20 pokaz prac artystek z ich udziałem

video Werki z Reą, prezentacja prac Rai,

ścieżka dźwiękowa Honoraty Martin i Piotra Pawlaka

18.20 - 19.00 dyskusja panelowa: Weronika Teplicka, Rea, Honorata Martin, Raja, Michał Cichoń, Dorota Łagodzka i Magdalena Swacha,

podsumowanie spotkania

 

Opis publikacji

Publikacja wieloautorska, ma charakter naukowo-artystyczno-badawczy, edukacyjny i upowszechniający. Książka, podobnie jak poprzedzające ją konferencje interdyscyplinarne, przełamuje zagadnienia z zakresu wielu wybranych dziedzin, sztuki nowoczesnej, krytyki sztuki, antropozoologii, etyki oraz nauk biologicznych: etologii, behawiorystki i neurobiologii.

Tematem publikacji jest badanie nowego zwierzęcego komunikatu poprzez kulturowego jako formy interpretacji sztuki wobec podmiotów kobieta - zwierzę - człowiek. Publikacja próbuje rozwinąć i poszerzyć kontekst artystyczno-historyczno-estetyczny tzw. „materialności ciał” charakterystyczny dla środowiska gdańskiego od lat 90., zapoczątkowany w polskim nurcie badań estetyki posthumanizum. „REBORN DOGS. Nowe interpretacje sztuki wobec nie-ludzkiego” jest międzyuczelnianym wydaniem obejmującym szeroki zakres dziedzin artystycznych i humanistycznych.

Autorki i autorzy tekstów oraz prac artystycznych Honorata Martin, Piotr Pawlak, Katarzyna Swinarska-Nuka, Agata Zbylut-Misia, Weronika Teplicka-Rea, Natalia Bażowska-Luna i Lary, Izabela Chamczyk-Magia, Dorota Łagodzka, Raja, Michał Matuszewski, Karolina Pikosz, Andrzej Borman, Mona Rena Górska, Katarzyna Lewandowska, Magdalena Swacha, recenzja naukowa prof.dr. hab. Roman Kubicki.

 

Książka wersja drukowana i e-book -issuu.com/stowarzyszeniepublishart/docs/reborn_dogs

+ Więcej
Zobacz także
Partnerzy
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła